Fraflytning af lejemål

Kvinde flytter fra sin lejebolig

Det er vigtigt at kender lejelovens regler ved fraflytning af lejlighed, hvad enten du er lejer eller udlejer. Er det f.eks. tilladt for udlejer at kræve, at lejer fraflytter lejemålet 14 dage før, så udlejer kan istandsætte lejemålet til nye lejere? Læs med og bliv klogere på både lejers og udlejers rettigheder ved fraflytning af lejemål.

Lejeloven om fraflytning af lejlighed

Fraflytning af lejemål sker, når lejer opsiger et lejemål, flytter ud og afleverer nøglerne tilbage til udlejer. Når lejer fraflytter en lejebolig, er der forskellige regler, der gælder ifølge lejeloven.

Lejeloven fortæller om de regelsæt, der er i forbindelse med fraflytning af lejemål. I lejeloven fremgår lejers pligt til at aflevere lejemålet i samme stand, som ved overtagelsen af lejemålet, hvilket skal dokumenteres ved et fraflytningssyn. Derudover beskrives regler for istandsættelse af lejemålet, som sker for lejers regning, såfremt lejer ikke afleverer lejemålet i samme stand, som det var ved indflytning.

5 regler for fraflytning af lejlighed

1. Lejer og udlejers rettigheder ved fraflytning

Lejer er af lejeloven beskyttet mod uhensigtsmæssig opsigelse af udlejer, og udlejer kan derfor ikke kræve fraflytning af lejemål før fraflytningsdagen til sidst i opsigelsesperioden. Dette med undtagelse af, at andet er aftalt i lejekontrakten, eller at lejer misligholder lejekontrakten på en sådan måde, at det kræver ophævelse med øjeblikkelig virkning.

 

Læs mere om opsigelse af lejer her

 

Udlejers rettigheder ved fraflytning indebærer ret til at kræve istandsættelse for lejers regning, såfremt kravene til flyttesyn og flytterapporter overholdes. Derudover har udlejer ret til at kræve, at lejer fraflytter lejemålet 14 dage, inden lejemålet ophører, så lejligheden kan istandsættes, hvis dette altså er aftalt i lejekontrakten.

2. Istandsættelse ved fraflytning

Når lejer fraflytter et lejemål, har udlejer pligt til at afholde et fraflytningssyn, hvorved lejemålets stand dokumenteres i en fraflytningsrapport. Dette gøres for, at udlejer kan opkræve lejer for istandsættelse af de ting, som lejer har ødelagt. Det kan f.eks. være ridser i gulvet eller huller i væggene fra billeder.

 

Læs mere og få skabelon til fraflytningsrapport

 

Er lejekontrakten indgået inden d. 1. juli 2015, kan udlejer kræve en nyistandsættelse af lejemålet, hvis lejemålet var nyistandsat ved indflytningen. Er lejekontrakten derimod indgået efter d. 1. juli 2015, kan udlejer kun kræve, at lejemålet bliver normalistandsat ved fraflytning. Normalistandsættelse omfatter maling, hvidtning, tapetsering, lakering af gulve m.m.

 

Læs mere om istandsættelse af lejlighed

3. Istandsættelse ved fraflytning efter 8 år

Drejer det sig om fraflytning af en almen lejebolig, som administreres af en boligforening, så gælder andre regler. I lejeloven for almene boliger overtager udlejer nemlig løbende forpligtelsen til indvendig istandsættelse – det vil sige til normalistandsættelse.

 

For hver måned lejer bor i lejemålet, overtager udlejer 1% af istandsættelsesprisen. Det betyder, at udlejer af en almen bolig har overtaget 100% af istandsættelsesprisen, når lejer har boet i lejemålet i 100 måneder. Det svarer til, at lejer skal bo i lejemålet i 8 år og 4 måneder før fraflytning af lejemålet, hvis udlejer skal betale hele normalistandsættelsen.

4. Lejeloven: Fraflytning 14 dage før

Hovedregel for fraflytning er, at lejer har 3 måneders opsigelse, og 1 måneds opsigelse for enkeltværelser. I nogle tilfælde kan udlejer dog kræve fraflytning 14 dage, før denne opsigelsesperiode ophører. Dette aftales i lejekontraktens §11, hvor der typisk står, at lejer skal fraflytte 14 dage, inden opsigelsesperiodens udløb, men stadig betale husleje i perioden.

 

Hvis aftalen ikke står skrevet i lejekontrakten, eller at der er indgået en mundtlig aftale mellem lejer og udlejer, kan udlejer ikke kræve fraflytning 14 dage før. Det betyder, at lejer kan blive boende indtil fraflytningsdagen, som er sidste dag i opsigelsesperioden.

5. Genudlejningspligt ved fraflytning af lejemål

Genudlejningspligt betyder, at udlejer skal forsøge at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt, når lejer fraflytter. Denne regel er lavet for at beskytte lejere, når de flytter, så de ikke risikerer at stå med dobbelt husleje i nogle måneder. Det skal dog bemærkes, at det ikke altid er muligt for udlejer at genudleje inden 3 måneder, hvis boligen ikke er attraktiv. I en sådan situation vil lejer altså stadig skulle betale husleje, på trods af at fraflytning er sket.

 

Lejer har dog krav på, at udlejer opfylder sin genudlejningspligt og derved forsøger at leje lejemålet ud fra den dato, som lejer ønsker det – uanset om hele opsigelsesperioden er gået. Det betyder, at lejer kan vælge at fraflytte lejemålet efter blot 1 måneds opsigelse, hvorefter udlejer har pligt til at forsøge at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt. Er det aftalt i lejekontrakten, skal lejer dog stadig betale husleje i istandsættelsesperioden, som typisk løber 14 dage efter fraflytning af lejemålet. Det vil sige, at hvis lejer flytter 1 måned efter opsigelse, så har udlejer pligt til at genudleje lejemålet efter 1 måned og 14 dage.