Trappevask

Læsetid: 2 minutter

Følgende behandler, hvorledes det forholder sig til regler om trappevask.

_DSC3774

Du kan konktakte advokat Charlotte Szocska her

Udlejer må ikke opkræve seperat betaling af trappevask 

Det fastslår landsretten i TBB2016.311. Udlejer havde angivet i lejekontrakten, at lejer, sammen med de øvrige lejere, var forpligtet til at vaske trapperne i lejemålets opgang via en turnusordning. Derudover havde udlejer angivet, at hvis ikke ordningen fungerede, kunne udlejer vælge at lade trappevasken udføre kollektivt, og i den forbindelse opkræve udgiften hos lejerne.

I et tillæg til lejekontrakten havde udlejer angivet, at trappevasken blev udført af viceværten, og at lejer månedligt skulle betale kr. 198,00 hertil, hvilket fremgik af lejekontraktens § 3, hvori betaling af leje, varme, antenne, trappevask var angivet.

Landsretten fandt, at lejer ikke havde haft mulighed for at vælge selv at stå for trappevasken, og at det er i strid med lejelovgivningens ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af leje, hvis udlejer uden særskilt hjemmel kan udskille enkelte driftsudgifter til betaling.

Udlejer blev derfor pålagt at tilbagebetale de beløb til lejer, som lejer ud over huslejen, havde betalt til trappevask.

Derfor kan udlejer altså risikere, at lejer gør krav om tilbagebetaling gældende, hvis udlejer separat opkræver betaling til trappevask. I fremtidige kontrakter kan det derfor anbefales, at udgiften til trappevask, indgår som en del af det samlede budget, der danner grundlag for huslejen, eller udlejer kan angive i § 11, at trappevask er lejers forpligtelse.