Stort behov for flere boliger i Danmark

Læsetid: 4 minutter

Vi bliver flere og flere og vil helst bo i byerne. Det skaber et kraftigt voksende boligbehov.

Vi kommer til at mangle 360.000 nye boliger inden 2040. 

Det er hovedkonklusionen i en ny analyse fra Dansk Byggeri, der viser, at der frem mod 2040 bliver behov for ikke færre end 360.000 nye boliger i Danmark for at matche det stigende behov. Den udvikling er der flere årsager til, mener fremtidsforsker Jesper Bo Jensen.

Fremtidsforskeren gæstede fornylig et velbesøgt netværksarrangement arrangeret af BoligPortal.dk i Aarhus. Her talte han blandt andet om fremtiden for det danske boligmarked, og hans prognoser for boligmanglen ligger rigtig fint i tråd med analysen fra Dansk Byggeri.

– I løbet af de næste bare 20 år bliver der mange flere både unge og ældre, hvilket kræver flere små boliger, da det typisk er i de faser af livet, man bor i en mindre bolig – og ofte bor til leje. Typisk bor de ældre også færre personer i husstanden, siger fremtidsforsker Jesper Bo Jensen og uddyber:

– Vi kræver mere og mere plads i boligen, jo ældre vi bliver. En person i 20’erne kræver 30-35 m2 bolig pr. person, men når man er over 70 år, har man behov for 70-75 m2 pr. person. Så flere ældre kræver flere boliger, og når levetiden i snit forlænges med tre måneder om året, giver det i sig selv et øget behov for boliger, siger Jesper Bo Jensen.

Efterslæb på nybyggeri

Hos BoligPortal.dk kan de allerede nu se en forøget konkurrencesituation for de boligsøgende på lejeboligmarkedet i de store byer. En udfordring der snart kræver handling i form af flere nye boliger, hvis de store byer skal kunne følge med efterspørgslen.

– Helt overordnet, bliver vi flere og flere i Danmark. I fremtiden bliver befolkningen sammensat på en lidt anden måde, hvilket skaber et større behov for boliger, særligt fordi der kommer væsentlig flere ældre borgere. Og så spiller den fortsatte og faktisk øgede vandring fra land til en by også en stor rolle i den her udvikling. For eksempel ved vi, at København vokser med 1.000 indbyggere om måneden, hvilket stiller krav om flere boliger. Krav, der ikke kan imødekommes lige nu siger Henrik Løvig, adm. direktør i BoligPortal.dk.

Ifølge Jesper Bo Jensen er det heller ikke uvæsentligt, at vi de sidste par år ikke har formået at følge med udviklingen hvad angår nybyggeri. Derfor har vi et efterslæb, hvilket allerede nu kan ses.

– Befolkningstilvæksten og ditto udvikling kræver, at vi hvert år opfører 16-18.000 nye boliger. Det er ikke sket i de sidste år, hvilket har givet et opsparet boligbehov, som vi lige nu ser komme til udtryk i store byer som København og Aarhus, siger Jesper Bo Jensen.

Han peger også på, at væksten af unge mennesker i de større byer i 2013 bliver efterfulgt af vækst på ejerboligmarkedet om nogle år, fordi man etablerer familie og dermed køber bolig senere og senere i livet.

Fremtidens boliger

Jesper Bo Jensen forudser en række tendenser, der kommer til at gøre sig gældende for fremtidens boligmarked. For unge mennesker spiller beliggenheden en stadig større rolle.

– Kollegieværelset synger på sidste vers. Det er for småt og ofte beliggende for langt fra centrum – og netop beliggenheden er vigtig for unge mennesker. For godt nok kræver vi mere og mere plads, men størrelsen er lige pludselig ikke længere det vigtigste, hvis bare boligen ligger centralt. Så efterspørgslen dikterer flere centralt beliggende toværelses lejligheder til unge og tre- og fireværelses til yngre par. Begge målgrupper vil gerne have arkitekttegnede boliger med detaljer, der adskiller boligen fra mængden, siger Jesper Bo Jensen.

For seniorerne skifter prioriteterne også, hvad angår bolig. For efter en periode med familieliv i villaen, ønsker seniorerne i højere grad end tidligere i livet at bo i andel eller til leje. Deres udgifter til boligen falder, fordi de hellere vil bruge pengene på oplevelser.

– Mange vælger alligevel at blive i huset, fordi de ikke vil flytte sig så langt. De vil blive i det område, de har boet hele livet. Så jeg er sikker på, at vi i fremtiden kommer til at se ældreboliger, gerne med en lille have, ude i villaområderne, simpelthen fordi det er der, de ældre vil bo, siger Jesper Bo Jensen.

Faktaboks: Jesper Bo Jensenhar en ph.d. i statskundskab og postdoctorate studier fra Stanford University. Han har mange års erfaring i strategisk planlægning i den finansielle sektor og med strategisk tænkning for en lang række større og mindre danske virksomheder og offentlige institutioner. Han har også stået for en del analyser af fremtiden udarbejdet for ministerier, regioner, amter og kommuner. Jesper arbejder til daglig på Center for fremtidsforskning på Aarhus Universitet.
Analysen fra Dansk Byggeri er fra december 2013. Du kan læse selve analysen her.