Snerydning og lejebolig

Læsetid: 1 minute

Når sneen begynder at dale, og dækker gader og fortov, og det bliver glat udenfor, hvem har så egentlig ansvaret for snerydningen?

Ifølge loven skal sne ryddes på fortove, indkørsel, trapper og opgange ”hurtigst muligt” efter snefald. Dette anses som regel at være mellem kl. 7.00 (08:00 på en søndag) og 22.00.

 

Sneen skal ryddes 10 meter fra boligens skel eller 2,5 m. såfremt du bor på en gågade, samtidig med at sne skal ryddes fra hele fortovets bredde. Sneen kan samles i rendestenen, men må ikke blokere for brandhaner, cykelstier osv.

 

Vælter sneen ned og alt snerydning er nyttesløst kan der dog være undtagelser. Man kan jo ikke tage fri fra arbejde for at skovle sne igennem hele dagen, så her må man rydde og salte/smide grus om morgenen og igen om aftenen.

 

Det er et lovkrav, at det er udlejer der skal stå for snerydningen, da betalingen for dette normalt anses for at være en del af huslejen. Udlejer kan dog vælge at skrive snerydning i kontrakten (angives under lejekontraktens særlige vilkår – §11), som værende lejers pligt – for eksempel med et nedslag i huslejen.

 

Er der nogen der kommer til skade i forbindelse med manglende snerydning, er det dog stadig udlejer der har erstatningskravet – også selvom det i kontrakten står at lejer har ansvaret for snerydning.

 

Opret en BoligAgent i dag og få mere tid til at bygge snemænd