Se, hvad den nye lejelov betyder for dig

Læsetid: 5 minutter

Hvis du er lejer, udlejer eller fremlejer, så er der nye spilleregler for dine rettigheder, og for hvad du må eller ikke må.

D. 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. I grove træk betyder ændringerne i lejeloven, at udlejer får en række ekstra forpligtelser, men begge parter bør være opmærksomme på de nye regler, så I får det bedst mulige grundlag for samarbejdet.

Alle lejeaftaler, der indgåes på eller efter 1.juli skal underskrives på lejekontrakten af typeformular A9. Se, hvordan de nye regler påvirker lejere, udlejere og fremlejere.

Syn ved ind- og fraflytning

Flytte hjemmefra boligportal

Det har tidligere været god skik at syne lejeboligen ved ind- og udflytning, men nu er det blevet et lovkrav. I hvert fald for udlejere, der har mere end én bolig til udlejning, og derfor gælder kravet som udgangspunkt ikke ved fremleje.

Som udlejer

Udlejere er med de nye regler forpligtet til at lave en indflytnings- og fraflytningsrapport.

Ved indflytning skal udlejer sende indflytningsrapporten til lejeren senest to uger efter synet, hvis lejer ikke selv var til stede, eller ikke vil kvittere. Det anbefales, at indflytningssynet afholdes så hurtigt som muligt inden for de to uger, for eksempel i forbindelse med, at lejer får nøglerne.

Ved fraflytning skal udlejer skriftligt indkalde lejer til fraflytningssyn senest to uger efter, at lejer er fraflyttet. Lejer har ifølge loven krav på mindst en uges varsel til datoen, hvor synet skal finde sted.

Hvis du som udlejer ikke overholder reglerne omkring syn ved ind- og fraflytning kan det have store konsekvenser. En udlejer vil ved brud på reglerne helt miste retten til at kræve betaling for istandsættelse af lejer ved fraflytning.

Som lejer

Lejer behøver hverken deltage eller underskrive den rapport, som udlejer laver på baggrund af synet. Som lejer skal du bare vide, at det er lovpligtigt, at udlejer syner lejligheden ved ind- og fraflytning, og at der laves en skriftlig rapport. Hvis udlejer ikke overholder reglerne, kan de ikke længere kræve, at du istandsætter boligen, når du flytter ud.
Selvom lejere ikke har nogle juridiske forpligtelser i forbindelse med synet, så opfordrer Lejernes Landsorganisation lejere til at lave deres egen mangelliste ved indflytning, som skal være udlejer i hænde senest 14 dage efter overtagelse.

Istandsættelse af lejligheden

Istandsættelse bolig BoligPortal

For alle typer af udlejning gælder nu, at en udlejer ikke må kræve, at lejer skal aflevere et lejemål nyistandsat ved opsigelse.

Nyistandsat betyder, at alle mal-bare overflader i lejeboligen er malede, og at gulvene er slebet og nylakerede. Normalistandsat derimod, er nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder også maling af træ og jern (paneler, døre, radiatorer), samt mellemslibning og lakering af gulve.”

Det er altså et individuelt skøn, om det er nødvendigt, at lejligheden skal normalistandsættes ved fraflytning.

Som udlejer

Hvis du som udlejer vil udleje en lejlighed eller et værelse nyistandsat til en ny lejer, så må du ikke kræve, at tidligere lejer afleverer lejemålet nyistandsat. Dog må man gerne forlange, at lejemålet er normalt istandsat.

Som lejer

Udlejer kan ikke længere kræve, at du afleverer lejemålet i bedre stand, end du overtog det i. Hvis det fremgår af din kontrakt, at lejemålet skal afleveres istandsat, så betyder det, at boligen skal være malet eller og gulvene lakeret i nødvendigt omfang.

Husleje

Husleje BoligPortal

Førhen kunne det fremgå af lejekontrakten, at lejen skulle stige med bestemte beløb til bestemte tider, det blev kaldt en trappeleje. Med den nye lejelov kan stigninger i huslejen kun fastsættes efter nettoprisindekset.

Udlejer:

Huslejen må fremover reguleres en gang om året efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Med de nye regler bliver det samtidig muligt at nettoprisregulere lejen i flere lejemål, end det er tilfældet i dag. Det er altså udlejers eneste mulighed for at regulere huslejen. Det skal fremgå af lejekontraktens paragraf 11, hvis udlejer vil benytte sig af muligheden for regulere efter nettoprisindekset. Er du i tvivl om, hvordan du udarbejder lejekontrakten kan du se de 10 typiske fejl i lejekontrakten, du som udlejer skal undgå. 

Lejer

Som lejer kan du fortsat komme ud for, at din lejebolig stiger i husleje, men du skal være opmærksom på, om en eventuel ændring foregår korrekt. I lejekontrakter indgået efter 1.juli må der altså ikke være planlagte huslejestigninger med bestemte beløb til bestemte tider. Derimod må udlejer gerne regulere din husleje efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks en gang om året

Opsigelse

Lejebolig BoligPortal

En række betingelser for, hvornår udlejer kan opsige sin lejer, er ophævet med den nye lejelov.

Udlejer

Hvis du udlejer et enkelt lejemål, så kan du med den nye lejelov opsige din lejer med den begrundelse, at du selv ønsker at bruge boligen. Varslet for opsigelsen skal ske et år, før du selv vil overtage boligen. Det er også fortsat muligt at lave tidsbegrænsede lejeaftaler, hvis det indskrives i lejekontrakten.

Lejer:

Udlejer må kun opsige dit ubegrænsede lejemål, hvis han eller hun selv vil bo i boligen. Du har krav på at få opsigelsen et år før, du skal være ude af lejemålet. Der er ikke lavet om i reglerne for, hvordan lejere opsiger deres lejemål. 

Det var de vigtigste pointer. Forhåbentlig er du nu blevet lidt bedre rustet til at begå dig i den nye lejeboligverden 🙂

Kilder: Ejendomsforeningen Danmark, Lejernes LO, BoligPortal