Lejelovens nye regler om digital kommunikation

Læsetid: 3 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

Folketinget har vedtaget nogle ændringer af lejelovens regler om digital kommunikation, som træder i kraft den 1. januar 2018.

 

Blandt andet ændres lejelovens § 4, stk. 2, således at udlejeren og lejeren med et varsel på 1 måned til den første dag i en måned, der ikke er helligdag, kan forlange, at meddelser ikke afgives som digitale dokumenter. Det betyder at den nugældende regel om, at det kræver en aftale, hvis udlejer og lejer ønsker at bruge digital kommunikation og at sådan aftale kan opsiges uden varsel ophæves. I stedet kan udlejer og lejer nu frit vælge digital kommunikationsform. Lejer og udlejer kan dog med et varsel på 1 måned til den første dag i en måned, der ikke er helligdag, forlange at kommunikation/meddelser mellem udlejer og lejer fremover foregår skriftligt og ikke via digitale kommunikationsformer.

 

Med de nye regler er udgangspunktet at udlejer og lejer frit kan kommunikere digitalt.

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det forsat ikke er en mulighed, at sende en opsigelse eller en påkravsskrivelse som digital kommunikation.

 

Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på, at er udlejeren eller lejeren fritaget for digital fra det offentlige, kan der ikke ske digital kommunikation.

 

Herudover ændres lejelovens § 9, stk. 3, således at indflytningsrapporten kan udleveres digitalt til indflytningssynet. Det vil altså sige, at indflytningsrapporten forsat skal udleveres til synet, men at denne nu kan udleveres som et digitalt dokument. Udlejeren kan fx udlevere indflytningsrapporten på synet ved at sende en kopi af rapporten til lejerens e-mail. Det er vigtigt at lejeren kvittere for modtagelsen af e-mailen, dette kan ske ved at lejeren svare retur på udlejerens mail via sin mobiltelefon eller tablet.

 

Kvittere lejeren ikke for modtagelsen, skal denne modtage indflytningsrapporten inden for 2 uger. Indflytningsrapporten kan derfor også efterfølgende sendes via e-mail, men kan udlejer ikke få lejer til at kvittere for modtagelsen, så anbefaler vi, at man sender rapporten med anbefalet q-post, således man kan løfte bevisbyrden for, at man har sendt indflytningsrapporten til lejeren inden for 2 uger.

Også lejelovens § 98, stk. 4 ændres, således at udlejeren i forbindelse med fraflytningssynet kan udlevere fraflytningsrapporten i et digitalt dokument. Igen er det vigtigt at få lejeres kvittering for modtagelse af rapporten.Ovennævnte ændringer træder i kraft 1. januar 2018. For de lejeaftaler, som er indgået før den 1. januar 2018 gælder ovennævnte regler dog først fra 1. januar 2019, medmindre man lave et tillæg til lejeaftalen, hvoraf det fremgår at det mellem lejer og udlejer er aftalt, at de nye regler om digital kommunikation i lejelovens § 4, § 9 og § 98 skal være gældende.

 

Afslutningsvis bør det nævnes, at det med de nye regler er gjort muligt, at i forbindelse med at udlejeren har pligt til at tilbyde lejerne at erhverve en ejendom på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til andre, at give sædvanlige oplysninger om ejendommen i digital form til lejerne, fx ved at give oplysningerne på et USB-stik. Selve tilbudsbrevet og købsaftalen skal forsat fremsendes som fysisk brev.