Når lejer springer fra en lejeaftale

Læsetid: 3 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

Der foreligger en bindende aftale mellem udlejer og lejer, når lejer accepterer udlejers tilbud om et lejemål. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at en lejeaftale kan indgås både mundtligt og skriftligt. Udgangspunktet er derfor, at lejer ikke kan træde tilbage fra aftalen. Lejer skal derfor opsige lejeaftalen, hvis han ønsker, at komme ud af lejeaftalen.

En lejeaftale som udlejer og lejer har underskrevet er bindende og indgået på de vilkår som fremgår af lejeaftalen, medmindre disse er i strid med ufravigelige regler i lejeloven.

En lejeaftale som kun udlejer, har underskrevet inden den bliver fremsendt til lejer, er bindende fra det tidspunkt, hvor lejers underskrift er kommet frem til udlejer. Fortryder lejer, skal tilbagekaldelsen være kommet frem til udlejer, inden at udlejer ser den underskrevne kontrakt, for at lejer ikke er bundet af aftalen.

Har udlejer omvendt sendt en lejekontrakt til lejer uden underskrift og sender lejer kontrakten retur med underskrift, så er kontrakten et tilbud til udlejer. Det står herefter udlejer frit for at afvise tilbuddet eller at acceptere det ved sin underskrift på kontrakten. Der er først indgået en endelig aftale, når udlejer har sendt lejekontrakten i underskrevet stand tilbage til lejeren.

Hvis lejer meddeler udlejer, at denne har fortrudt indgåelsen af lejeaftalen eller af andre grunde træder tilbage fra aftalen, er dette at betragte som en opsigelse af lejeforholdet. Eftersom lejer opsiger lejeforholdet, er lejer forpligtet til at betale leje i opsigelsesperioden, som ofte udgør 3 måneder, jf. lejelovens § 86, stk. 1. Du har dog som udlejer altid genudlejningspligt, det vil sige at du har pligt til at forsøge at genudleje hurtigst muligt for at begrænse lejers tab, jf. lejelovens § 86, stk. 3.

I lejekontraktens § 4, kan det aftales at lejer skal betale depositum og forudbetalt leje inden en bestemt dato. Det er vores anbefaling, at du i § 11 skriver, at lejemålet gøres betinget af, at lejer har indbetalt forudbetalt leje og depositum i henhold til § 4. En sådan klausul kan formuleres på følgende måde:

”Lejemålets ikrafttræden er betinget af, at lejeren senest den * har indbetalt depositum på kr. * og forudbetalt husleje på kr. * som aftalt i lejekontraktens § 4. Lejeaftalen bortfalder i sin helhed uden forudgående varsel, såfremt depositum og forudbetalt husleje, i alt kr. * ikke betales som aftalt.”

Har udlejer udleveret nøglerne kan det diskuteres om ovennævnte forbehold giver, udlejer mulighed for at træde tilbage fra lejeaftalen. Da udlevering af nøglerne kan opfattes, som en accept af at lejemålet træder i kræft, selvom lejer ikke har betalt depositum og forudbetalt leje. Spørgsmålet har endnu ikke været forelagt domstolene. For at være helt sikker, bør man i det dette tilfælde, sende lejer et betalingspåkrav på depositum og forudbetalt leje. Betaler lejer ikke som anvist i betalingspåkravet, kan lejemålet ophæves med omgående virkning.