Hvis lejer fortryder inden indflytning – hvad så?

Læsetid: 2 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

En lejeaftale kan indgås både mundtligt og skriftligt og der er indgået en bindende aftale mellem parterne, når lejer har accepteret udlejers tilbud om et lejemål.

Når der er indgået en aftale mellem parterne kan lejer som udgangspunkt ikke ”fortryde” eller træde tilbage fra aftalen, og lejer må derfor opsige den indgåede lejeaftale og betale leje i opsigelsesperioden, hvis lejer ønsker at blive frigjort af lejemålet.

Det afgørende er, hvornår der er indgået en bindende aftale mellem parterne.

Dette spørgsmål blev behandlet ved retten i Kolding den 22. november 2018 i en sag der netop omhandlede en situation, hvor lejer ønskede at fortryde lejeaftalen, inden han var flyttet ind.

I den konkrete sag havde udlejer annonceret lejemålet på boligportalen og lejer havde besigtiget lejemålet. Efter besigtigelsen meddelte lejer på SMS til udlejer, at han ønskede at leje boligen.

Udlejer svarede tilbage på SMS ”det lyder fint” og bad i øvrigt lejer om at sende de nødvendige oplysninger så han kunne lave en lejekontrakt.

Efter at have modtaget lejers oplysninger pr. SMS sendte udlejer en kontrakt til lejer. Kontrakten var ikke underskrevet af udlejer. Dagen efter returnerede lejer kontrakten til udlejer i underskreven stand. To dage efter fortrød lejer lejeaftalen og skrev en SMS til udlejer hvoraf det fremgik, at lejer ville træde tilbage fra aftalen, da han havde fortrudt.

I Retten gjorde lejeren gældende, at der ikke var indgået en aftale mellem parterne, da lejer, da han træder tilbage fra aftalen, endnu ikke havde modtaget kontrakten med udlejers underskrift på.

Retten nåede frem til, at udlejers fremsendelse af en ikke underskrevet lejekontrakt skulle anses som et tilbud til lejer, at lejer ved sin underskrift accepterede tilbuddet, og at der herefter var indgået en bindende aftale mellem parterne. Retten finder det således uden betydning, at udlejer endnu ikke havde underskrevet kontrakten, og lejer måtte opsige lejemålet og betale leje i opsigelsesperioden indtil lejemålet blev genudlejet.