Håndværkerfradrag

Læsetid: 3 minutter

Håndværkerfradraget (Servicefradrag) blev gjort permanent fra 2018 og frem, med ny finanslovsaftale.

I det følgende giver vi dig overblik over, hvad du kan få fradrag for.

Du kan som lejer også gøre brug af håndværkerfradraget. Du skal blot møde tre betingelser: Du skal selv betale for arbejdet og det skal betales elektronisk, du skal have  ret til at udføre arbejdet (skal aftales skriftligt med udlejer eller det skal stå i lejeaftalen) og du skal selv bo i boligen.

Læs mere  om håndværkerfradraget til lejere her på SKAT

Der gives håndværkerfradrag på visse serviceydelser ( Op til 6.100 kr. pr. person i 2019) og visse håndværkerydelser (Op til 12.200 kr. pr. person i 2019)

 

Har du ikke fundet din lejebolig endnu så søg her

 

Se uddybende liste over, hvad du kan få håndværkerfradrag for i 2019:

 

Serviceydelser i hjemmet

Almindelig rengøring
Vask og aftørring af flader i boligen
Rengøring af toilet og bad
Støvsugning, gulvvask og boning
Opvask, tøjvask og strygning
Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning
Indvendig
Udvendig

Børnepasning
Børnepasning i boligen
Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.
Græsslåning
Klipning af hæk
Lugning
Beskæring af buske
Snerydning

Håndværkerydelser

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.:

Maling af vinduesrammer (udvendigt)
Maling af døre (udvendigt)
Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.:
Indsættelse af isolerende foring
Indsættelse af filter
Montering af røgsuger
Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.:
Nye ruder og vinduer
Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v. f.eks.:
Nye døre

Isolering af ydervægge, f.eks.:
Isolering
Hulmursisolering

Isolering af gulv, f.eks.
Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Afmontering af brændeovne
Afmontering af eksisterende brændeovne

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks:
Radiatortermostatventiler
Vejrkompenseringsanlæg
Urstyring
Udskiftning af radiatorer

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, f.eks.:
Solvarmeanlæg: hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v
Etablering af stikledning
Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
Installation eller forbedring af ventilation, fx:
Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
Kloakarbejder på egen grund
Udskiftning af kloakrøre
Fornyelse og etablering af dræn
Udskiftning af opsamlingstank
Nedsivningsanlæg
Minirensningsanlæg
Rodzoneanlæg
Højvandslukkere

Radonsikring
Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd
Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Installation af tyverialarm

 

Sådan indberetter du dine håndværkerudgifter til SKAT

 1. Log TastSelv Borger med Nem-ID eller TastSelv-kode.
 2. Klik på punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) i menuen i venstre side.
 3. Vælg den type bolig, hvor du har fået udført arbejdet.
 4. Vælg typen af arbejde, du har fået udført.
 5. Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, der har udført arbejdet, eller CPR-nummer, hvis der er tale om en privatperson. Vær opmærksom på, at alt vedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed, hvis det skal være fradragsberettiget.
 6. Indtast udgiften til arbejdsløn. Bemærk, at du skal oplyse beløbet uden moms, da systemet selv beregner momsen.
 7. Indtast betalingsdato.
 8. Læs betingelserne for fradrag, og markér, at du opfylder dem.
 9. Tryk dig videre til næste side, hvor du skal tjekke og godkende, at oplysningerne er korrekte.
 10. Når du har godkendt, kommer du til en oversigt over dine indberetninger. Denne side vil komme frem som startside, hvis du i fremtiden laver nye indberetninger. Du kan her få vist og rette i de enkelte indberetninger.
 11. Forlad systemet ved at trykke på Afslut, eller tryk på Ny indberetning, hvis du skal indtaste flere betalinger.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

Du kan læse mere om håndværkerfradraget på Skats hjemmeside. Det er også her du indberetter håndværkerfradrag til årsopgørelse for 2018  i Tastselv. Vær opmærksom på, at fradraget gælder kun året ud.

Kilder: Skat