Driftsudgifter

Læsetid: 2 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

Udlejer kan ikke ved siden af den almindelige leje opkræve sine driftsudgifter ved lejeren

Vestre Landsret har stadfæstet, at lejelovens ufravigelige regler om lejefastsættelse ikke giver udlejer mulighed for som tillæg til lejen at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved siden af lejen.

En lejer af en ejerlejlighed havde siden lejemålets begyndelse i 2008 betalt kr. 1.029,00 til dækning af fællesudgifter udover lejen. Udlejer varslede huslejestigning i 2014, og i den forbindelse indbragte lejer sagen for huslejenævnet. Huslejenævnet pålagde udlejer at tilbagebetale de beløb, der var opkrævet til fællesudgifter for de sidste tre år.

Udlejer indbragte herefter sagen for boligretten med påstand om, at lejer var bundet af lejekontraktens krav om betaling af fællesudgifter som et separat beløb, og at lejer havde tabt sit krav, fordi lejer havde forholdt sig passiv i så lang tid.

Boligretten og landsretten fandt, at lejelovens ufravigelige regler om lejefastsættelse ikke giver mulighed for at opkræve særskilt betaling af driftsomkostninger uden særlig hjemmel – hverken ved refusion eller som et fast tillæg til huslejen. Det var derfor uden betydning, hvorvidt udgifterne blev opkrævet som et fast beløb eller efter et regnskab, ligesom det ikke var afgørende, at udgiften til fælles udgifterne var indregnet i oplysningerne om den årlige leje i kontrakten og ved fastsættelse af depositum.

Landsretten henviste til en højesterets afgørelse fra 2009, der fastslår, at det forudsætter lovhjemmel, hvis udlejer udover lejen kræver, at lejer skal dække dele af driftsomkostninger. Endeligt fandt landsretten, at lejer ikke havde mistet sit krav som følge af passivitet, og at lejer i henhold til forældelsesreglerne kunne kræve tilbagebetaling for de sidste tre år.