Brug af e-mail i lejeforhold

Læsetid: 2 minutter

AAEAAQAAAAAAAAeoAAAAJGViZjlhZDI0LWY2NWUtNDIwMC05ZGRjLTdjZDFmOTRiODRjYQ

 Du kan kontakte Advokat Louise Kaczor fra LKA Advokatfirma her

Mange lejere og udlejere kommunikerer i dag via e-mail uden at være opmærksomme på, at det – for lejeaftaler indgået efter 1. januar 2004 – kræver en aftale, hvis man vil udveksle dokumenter eller andet, som efter loven kræver skriftlighed mellem parterne.

Det følger af lejelovens § 4, stk. 2, at hvis lejer og/eller beboerrepræsentationen og udlejer ønsker at give hinanden mulighed for, at kommunikere via e-mail, skal der være indgået en aftale herom mellem parterne. Det følger ligeledes af bestemmelsen, at en sådan aftale kan opsiges af parterne uden varsel.

Endeligt følger det af bestemmelsen, at parterne ikke kan aftale, at meddelelser efter LL § 87 og LL 93, stk. 2 afgives som digitale dokumenter. LL § 87 og LL § 93, stk. 2 angår udlejers opsigelse af lejeforholdet, mens § 93, stk. 2 angår fremsendelse af påkrav ved lejers betalingsmisligholdelse. Disse meddelelser skal altså stadig fremsendes med almindelig post – og udlejer bør af bevismæssige årsager sikre sig dokumentation for, at meddelelserne er kommet frem – hvilket betyder, at de altid bør fremsendes med anbefalet post eller afleveringskvittering.

I 2016 blev der indgået en ny postaftale som førte til en del skriveri om, hvorvidt lejeloven i forhold til digital kommunikation var fulgt med tiden, idet det med postaftalen kunne vise sig svært at få breve fremsendt hurtigt nok, således at udlejers rettigheder ikke blev forringet. Det førte til, at Boligministeriet nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle se på digital kommunikation i lejeforhold. Boligministeriet oplyste i forbindelse med nedsættelse af arbejdsgruppen, at man forventede, at arbejdsgruppen ville afslutte deres arbejde inden udgangen af 2016. Der er endnu ikke kommet nogle anbefalinger fra arbejdsgruppen, så vi må vente i spænding lidt endnu for at få oplyst, hvorvidt det kan forventes, at det fremadrettet bliver nemmere for parterne i et lejeforhold at kommunikere via e-mail.

Indtil videre er det dog vigtigt, at udlejer er opmærksom på, at man kun bør fremsende meddelelser m.v. via e-mail, hvis det er aftalt i lejekontrakten, og at man, uanset en aftale om digital kommunikation, ikke kan fremsende e-mails i de situationer, hvor udlejer ønsker at opsige et lejeforhold eller vil fremsende et påkrav i forbindelse med betalingsmisligholdelse.

Når udlejer udarbejder lejekontrakter, bør det således fremgå heraf, at parterne har aftalt, at de kan kommunikere via digital kommunikation, hvis dette altså ønskes.