Boligministeriet klar med ny lejekontrakt

Læsetid: 4 minutter

Den nye typeformular A9 ligger nu klar til brug på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Her får du et par gode råd til, hvad du skal være opmærksom i forhold til den nye lejekontrakt og lejelov.

Så er den her.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fået den nye lejekontrakt, Typeformular A, 9. udgave, klar til den 1. juli, hvor den ifølge den nye lejelov er den gældende lejekontrakt.

Til det sidste har der været spænding og en vis bekymring for, om den nye lejekontrakt kunne nå at blive klar til 1. juli, hvor den nye lejelov træder i kraft.

Nu kan bekymringen og uvisheden dog pakkes væk: kontrakten er færdig og kan hentes på ministeriets hjemmeside. Det vækker glæde hos BoligPortal.

– Vi har gennem de seneste måneder talt med flere udlejere, der har udtrykt bekymring og usikkerhed over ikke at vide, hvad de skulle gøre, hvis ikke formularen blev klar. Nu er den her og nu handler det om at sætte sig ind i ændringerne, siger Christian Jensen, der er chefkonsulent hos BoligPortal.dk.

Han understreger vigtigheden af, at alle lejekontrakter, der underskrives til og med den 30. juni 2015, skal indgås på den nuværende Typeformular A8 og ikke den nye.

– Der kan være dele af lejekontrakten, der bliver ugyldig, hvis man kommer til at bytte rundt og bruge den nye typeformular allerede nu – eller hvis man kommer til at bruge den gamle typeformular efter den 1. juli. Brug derfor altid den gældende typeformular, opfordrer Christian Jensen.

8 gode råd til den nye typeformular
Hos CEJ Ejendomsadministration A/S og salgs- og kundechef, cand. jur. Michael Sommer har den nye lejelov og den nye typeformular givet ekstra arbejde.
De nye regler for istandsættelse er en af de væsentligste ændringer i lejeloven og for hvad man kan kræve af lejer i sin lejekontrakt.

– Lejemålet kan nu ikke længere kræves afleveret nyistandsat jf. de nye lovbestemmelser. Præcisering af, hvordan lejemålet skal afleveres, skal nu fremgå af § 11. Alt, hvad der står i § 11, anses nu for tilstrækkeligt fremhævet jævnfør lejekontraktens indledning. Og så er der kommet en § 10 med plads til ”øvrige oplysninger” – håndteringen i forhold til § 11 bliver dog vanskelig, siger Michael Sommer.

Han peger på en række elementer, man som udlejer skal være særligt opmærksom på, både i perioden frem til 1. juli, hvor den nye typeformular træder i kraft, og efterfølgende:

• En lejekontrakt, som underskrives af lejer før 1. juli, skal være A8 og følge de hidtidige regler om f.eks. lejeregulering og aflevering ved fraflytning.

• En lejekontrakt, som først underskrives af lejer 1. juli eller senere, skal være A9 og følge de nye regler. Husk at vejledningen er en del af kontrakten.

• Indflytning 1. juli eller senere kræver indflytningssyn, hvis udlejer vil kunne rejse krav ved fraflytning. De formelle regler om indkaldelse, afholdelse og indflytningsrapport skal overholdes omhyggeligt.

• Fraflytning 1. juli eller senere kræver fraflytningssyn, hvis udlejer vil rejse krav. De formelle regler om indkaldelse, afholdelse og indflytningsrapport skal overholdes omhyggeligt.

• Gamle aftaler om forlængelse af udlejers reklamationsfrist jf. LL § 98 er måske ikke gyldige efter 1. juli

• Uanset om man har en fyldig § 11 eller et særligt tillæg til sine kontrakter, bør udlejer nu vælge at anvende § 11 og gennemskrive sin hidtidige tekst, herunder flytte f.eks. bestemmelser om renholdelse over i en revideret husorden.

• Muligheden for trappeleje bortfalder, indeksregulering skal aftales omhyggeligt i § 11, herunder at NPI-regulering ikke er til hinder for regulering efter andre regler i lejelovgivningen mht. skatter og afgifter samt modernisering.

• Muligheden for at forlange lejemålet afleveret nyistandsat ved fraflytning bortfalder. Udlejer skal tage stilling til, om han ønsker at beholde den indvendige vedligeholdelse (lovens ordning) og opkræve til konto herfor, eller om lejer skal have den indvendige vedligeholdelse og aflevere normalistandsat og uden skader; det skal i givet fald aftales i § 11.

Ejendomsforeningen Danmark barsler med en vejledning til, hvordan den nye typeformular udfyldes.

Du kan se og hente den nye typeformular her.

Få hjælp til at lave en god lejekontrakt 

På BoligPortal ved vi, at ethvert lejeforhold fortjener en god start. Derfor har vi lavet en guide til lejekontrakter, som gør det nemt at lave en god lejekontrakt.

Med guiden kan du:

  • Gemme undervejs og færdiggøre lejekontrakten senere
  • Downloade lejekontrakten i Boligministeriets officielle typeformular
  • Lave en korrekt udfyldt lejekontrakt med formuleringer i §11 tilpasset din bolig
  • Få hjælp til det juridiske, økonomiske og praktiske, mens du laver lejekontrakten