Året der gik og forventninger til 2016

Læsetid: 4 minutter

Her på bloggen spoler vi tiden tilbage og fortæller dig, hvad der har rørt sig i ejendomsbranchen. Vi skal også se nærmere på, hvad fremtiden byder på ved at se på målsætningerne for 2016. Vi giver dig således både indblik i året der gik og forventninger til 2016 hos BoligPortal, Ejendomsforeningen Danmark, Datea A/S og Danske Udlejere.

Ejendomsforeningen Danmark fik godkendt administratoruddannelsen
– En stor begivenhed i 2015 kan nævnes den 1. juli, hvor den nye lejelov trådte i kraft. Der er ingen tvivl om at det være sig den største og mest omsiggribende begivenhed i branchen, som også rækker ind i 2016. Den nye lejelov er blevet beskrevet som en forenkling, men der er nogle udfordringer forbundet med den, da der er tale om nye og uafprøvede principper. Ejendomsforeningen Danmark har i det forløbne år primært fokuseret på den nye lejelov samt ændring af planloven, som blev gennemført i 2015. Endvidere lykkedes vi med at få offentlig godkendelse på vores administratoruddannelsen, hvilket vi synes er det bedste resultat i 2015. I 2016 kommer vi til at bruge en del ressourcer på Energisparepakken 2014, som står over for en evaluering. Vi regner med og håber på, at 2016 også bliver året, hvor vi for alvor får lagt krisen bag os og begynder at se positiv vækst i et større målestok, end hvad vi har set før.

Ejendomsforeningen Danmark, adm. direktør, Torben Christensen. 

Digitale løsninger søsættes hos Datea A/S
– 2015 var et rigtig godt år for Datea A/S, hvor der blev lagt vægt på at levere fyldestgørende rapportering og analyse til kunderne. Der blev også brugt kræfter på den nye lejelov, som også var den største udfordring grundet dets mange implikationer. Dog lykkedes det at være på plads med den nye lejelov i en grad, så vi har kunnet bidrage til hele branchens gavn og glæde via Ejendomsforeningen Danmark, hvor vi har bidraget med vidensdeling og undervisning af kollegaer i branchen. Derudover kan nævnes, at vi også fik lejet mange ledige erhvervslokaler ud og mange projektboliger. 2016 bliver et intenst år, hvor vi har fokus på digitale løsninger i tæt dialog med vores kunder. De digitale løsninger har kun alibiet i orden, hvis det bidrager til værdiskabelse. Vi har fortsat et højt ambitionsniveau, når det drejer sig om forståelse for kundernes forretning, der funderes på et sikkert økonomisk fundament, så vi kan foretage de nødvendige værdiskabende investeringer, der rækker ind i fremtiden.

Datea A/S, adm. direktør, Flemming Engelhardt.

Danske Udlejere arbejder på at ændre regler for generationsskifte i ejendomsselskaber
– I det forløbne år har Danske Udlejere, ligesom mange af de øvrige brancheforeninger, haft fokus rettet mod den nye lejelov. Udfordringen har været at skabe forståelse hos politikere om, at lejere i år 2015 har samme gode muligheder som en udlejer for at indgå en konkret lejeaftale, således at det ikke er nødvendigt med en særlig og i mange henseender ganske ubegrundet beskyttelse af lejers interesser i en lejelov. Vi har i 2015 på aktiv vis deltaget i bestræbelserne på at få skabt en lejelov, som ville være forenklet og moderniseret. Derudover er der i 2015 blevet arbejdet på, og arbejdes der fortsat med, at få ændret reglerne for generationsskifte i ejendomsselskaber. I forhold til forventninger til 2016, så håber vi at politikerne får øjnene op for, at den nye lejelov giver anledning til så mange uhensigtsmæssige resultater, at evalieringen af loven, der er fastsat til at skulle ske i 2018, fremskyndes. Målsætningerne i 2016 er at få de værste regler i den nye lejelov luget ude, og at generationsskiftereglerne bliver ændret, således at der også i selskaber med udlejningsejendomme kan ske salg/arv med succession.

Danske Udlejere, formand, Kjeld Frederiksen. 

BoligPortal har fokus på nye produkter og services
– BoligPortal har i det forløbne år samarbejdet med over 2.000 professionelle udlejere. Netværksmøderne for de professionelle udlejere har igen i år været en succes, hvor vi nåede op på 13 møder fordelt rundt i landet. Det har været vigtigt for os at dele ud af den viden vi har om boligudlejning, og vi vil i 2016 fortsat have fokus på faglig vidensudbytte gennem netværksmøderne.
2015 var også året, hvor vi for femte gang modtog en Børsen Gazelle, hvilket vi er meget glade for. Vi har store forventninger til 2016, hvor vi blandt andet vil fokusere på at udvikle nye produkter og services, der dækker vores kunders behov. På den måde er BoligPortal inde over alle flytninger, og sikrer dermed at matche boligsøgende og udlejere. I 2016 vil vi fortsat give professionel rådgivning og kompetent sparring gennem vores store indsigt i det danske boligmarked.

BoligPortal, adm. direktør, Henrik Løvig. 

BoligPortal facts

På BoligPortal håber vi at du har fået indblik i, hvad der rører sig i indenfor ejendomsbranchen og hvad der bliver brugt ressourcer på i det nye år.