Et år med den nye lejelov

Læsetid: 2 minutter

Formålet med den nye lejelov var at simplificere lejeforholdet mellem udlejer og lejer, men den nye lejelov er lige så omstændig, som mange frygtede.

På BoligPortal har vi erfaret, at det især er det obligatoriske indflytningssyn og istandsættelse, som kan være udfordrende.

Med indflytningssyn er det blevet lovpligtigt at syne lejemålet, når lejer flytter ind, og varslingen for indkaldelse, afholdelse og udarbejdelse af en rapport skal overholdes nøjagtigt. Dét koster ekstra mandetimer og papirarbejde for udlejere af mere end ét lejemål.

Det er således BoligPortals vurdering, at problematikken overordnet har splittet udlejerne i to: Nogle udlejere har hyret ekstern advokathjælp eller måtte efteruddanne eksisterende personale for at imødekomme reglerne, mens andre udlejere ikke har haft ressourcer til at løse det øgede antal administrative opgaver, og derfor overvejer at udlægge opgaven ud til et ejendomsadministrationsfirma. Fælles for dem begge er, at de stadig oplever mange spørgsmål fra lejer, da papirgangen bestemt ikke er reduceret med de mange §10 og §11 formuleringer i lejekontrakten, der er nødvendige for at undgå misforståelser og fremtidige sager.

På samme måde er der uklarheder om reglerne for istandsættelse ag lejemålet. Det er stadig uvist, hvad der præcis ligger i de nye reglers formulering om, at lejemålet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning – men ikke som nyistandsat. Typer af spørgsmål, som BoligPortals professionelle samarbejdspartnere i høj grad stiller spørgsmålstegn ved er blandt andet: hvor stort skal et hul i væggen eksempelvis være, eller hvor mange ridser må et gulv have, før udlejer må kræve det udbedret ved aflevering af lejemålet?

Lejeloven vil tilpasse sig

BoligPortal forventer ikke, at det bliver lettere at handle inden for rammerne af loven i det kommende år, men vil med forskellige værktøjer forsøge at gøre udlejeropgaven mere overskuelig. BoligPortal forsøger ligeledes at udfordre lejeloven for at lette arbejdsgangene for udlejerne ved at konsultere advokater og afprøve fortolkninger af lejelovgivningen.

BoligPortals vurdering er, at der på et tidspunkt vil komme en opdatering af typeformular A9 eller en medfølgende vejledning.