10 typiske fejl i din lejekontrakt du som udlejer skal undgå

Læsetid: 4 minutter

Har du fundet den rette lejer? Eller er du i gang med at finde den rette lejer til din bolig? Så er det vigtigt at få styr på lejekontrakten. Lejekontrakten er et vigtigt dokument, som beskriver udlejer og lejers rettigheder. Husk, at lejekontrakten er et juridisk bindende dokument, hvor du og din lejer laver aftaler for hele lejeperioden. Desværre er der mange udlejere som farer vild i lejeloven, og derfor laver fodfejl, når lejekontrakten skal udfyldes.

I det følgende gennemgår 10 typiske fejl, der kan koste dig dyrt, hvis ikke du er opmærksom.

Fejl 1: Du bruger den forkerte formular

Når du har med lejeloven at gøre, skal du passe på med at stole blindt på din snusfornuft. Anvender du ikke Boligministeriets Typeformular A,9. kan den erklæres ugyldig. Det er vigtigt at du anvender den rigtige formular. Vil du gerne undgå de mange faldgruber, der findes, men synes de lange love og regler er overvældende? Den digitale lejekontrakt hjælper dig med at lave en god lejekontrakt, der altid lever op til de nyeste udviklinger i lejeloven. Den digitale lejekontrakt tager afsæt i den officielle typeformular A9 til lejekontrakter fra Boligministeriet, og hjælper dig med de rigtige formuleringer undervejs.

Fejl 2: Du giver adgang til alle slags husdyr 

Vidste du, at “ja til husdyr” i lejekontrakten betyder ja til alle slags dyr, hvis ikke det uddybes i lejekontrakten. Det er en god idé at skrive supplerende begrænsinger under de særlige vilkår (paragraf 11), når du tillader husdyr i dit lejemål. Det kan blive en dyr fornøjelse at fjerne sporene efter for mange eller “forkerte” husdyr i dit lejemål. Derfor skal du være præcis, når du tillader din lejer at have husdyr i din bolig.

Fejl 3: Du tror, du kan opsige lejer med 3 måneder

Du kan desværre ikke varsle med 3 måneder. Medmindre du udlejer et såkaldt accessorisk værelse, så skal du formentlig regne med, at din lejer skal have et varsel på et år. Også selvom din lejer har skrevet under på et andet varsel.

Fejl 4: Du skriver forkerte oplysninger om varme, vand og el

Vær tydelig, når du i lejekontrakten angiver hvem der sørger for varme, vand og el. Hvis du fx skriver, at udlejer sørger for varme og glemmer at skrive acontobeløbet i lejekontraktens paragraf 3, så vil varmen som regel være indeholdt i lejen.

Fejl 5: Du skriver for lidt i depositum

Vær opmærksom på at du ikke angiver for lidt eller for meget i depositum. Du må maks tage tre måneder i depositum og tre måneder i forudbetalt leje.

Fejl 6: Du overholder ikke regler om flyttesyn

Hvis du udlejer mere end ét lejemål skal du afholde syn både når lejer flytter ind, og når flytter ud. Du skal i forbindelse med både ind- og fraflytningssyn udarbejde en rapport. Det er vigtigt, at du overholder alle formalia omkring ind- og fraflytningssyn. Ellers mister du mulighed for at få lejer til at betale for istandsættelse ved fraflytning.

Vær derfor opmærksom på at få varslet lejer om både ind- og fraflytningssyn som loven foreskriver, nemlig minimum en uge i forvejen. Vær også opmærksom på at få udleveret rapporterne i papirform på stedet til lejer. Alternativt at få sendt rapporterne til lejer inden for 14 dage efter synet, såfremt lejer ikke er til stede.

Ved indflytning er der ikke et krav om hvornår indflytningssynet skal være foretaget. Dog anbefales det at du gør det i forbindelse med nøgleoverdragelse eller senest 14 dage efter at lejer er flyttet ind.

Fraflytningssynet skal være foretaget senest 14 dage efter at du er blevet bekendt med at lejer har fraflyttet lejemålet.

Fejl 7: Du står for al vedligeholdelse

Som udlejer har du ifølge lejeloven al vedligeholdelse af lejemålet, udvendig såvel som indvendig, der ikke omfatter hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Du kan dog aftale med lejer, at han varetager vedligeholdelse af for eksempel en have. Skriver du ikke udtrykkeligt andet i din lejekontrakts paragraf 11, så er det dig, der har vundet snerydning, græsslåning og al anden udvendig vedligeholdelse af boligen.

Fejl 8: Du begrunder ikke tidsbegrænset lejeperiode

Hvis du ønsker at udleje din bolig i en tidsbegrænset periode, skal du huske at angive dette i lejekontrakten. Der er ingen øvre grænse for hvor lang en periode, I kan aftale, men du skal som udlejer begrunde tidsbegrænsningen og notere den i lejekontraktens §11 om særlige vilkår.

Følgende forhold kan ligge til grund for tidsbegrænset lejemål:

  • Du rejser rundt på ubestemt tid
  • Du er udstationeret i udlandet på grund af studie eller arbejde
  • Du ønsker at sælge din bolig senere
  • Du ønsker selv at flytte ind i boligen

Hvis du tidsbegrænser dit lejemål, fordi du selv ønsker at flytte ind i boligen, er der særlige regler, du skal være opmærksom på. Du kan for eksempel ikke anvende denne begrundelse, hvis der er tale om en ejerlejlighed, som du aldrig før selv har boet i. Derudover er denne årsag også ugyldig, hvis du ejer mere end én udlejningsejendom.

Fejl 9: Faste huslejestigninger er forbudte

I lejekontrakten må du ikke anføre en fast huslejestigning i paragraf 11. Siden 1. juli 2015 har det ikke været tilladt at aftale ”trappeleje”, men det ses desværre at nogle udlejere glemmer, at det ikke længere er tilladt.

Fejl 10: Du skriver ikke dit inventar ned 

Følger der inventar med til boligen, som er noget værd – fx en dyr ovn – så bør du notere den i en inventarliste. Husk også at notere mærket, så lejer ikke stryger afsted med den og erstatter den med en langt billigere model.

Lav en god lejekontrakt

Vil du gerne være sikker på at undgå fodfejl, når du laver lejekontrakter? Den digitale lejekontrakt sørger for, at du ikke farer vild i lejeloven og hjælper dig med at lave en god leskontrakt tilpasset netop din bolig. Det er ofte i paragraf 11 at mange private udlejere laver fodfejl. Du får en god lejekontrakt, hvis du har en god paragraf 11. På baggrund af dine valg finder Den digitale lejekontrakt automatisk formuleringer, som passer på præcist dit lejeforhold. Alle formuleringer holdes ajour i samarbejde med Øens Advokatfirma.