Bliv stærk i § 11 og spar udgiften til juristen

Hent e-bogen her
house-icon

Denne e-bog guider dig igennem lejekontraktens §11, så du undgår lejelovens mange faldgruber og kommer sikkert i mål med lejekontrakten. Så kan du spare udgiften til juristen, når der skal laves lejekontrakter og undgå tabt fortjeneste som følge af ugyldige vilkår.


Hent e-bogen i dag og få vores mini-guide til lejekontraktens §11

Vi hjælper dig med:

  • at undgå dumme fejl i lejekontraktens §11
  • at forebygge konflikter med lejer
  • juridiske fagtermer, enhver boligudlejer skal kunne i søvne

Bliv fortrolig med lejekontrakten og forebyg konflikter med lejer

E-bogen hjælper dig til at spotte vilkår i lejekontrakten, hvor mange danske udlejere laver fejl, der kan koste dyrt i tabt fortjeneste.

I e-bogen gennemgår vi de hyppigste fejl i lejekontraktens §11, som nemt kan undgås, hvis du følger vores råd. Vi giver også en mini-ordbog med 11 fagtermer, enhver udlejer skal kunne i søvne. Så kan du blive mere rutineret og tryg i den juridiske del af din boligudlejning.

Med denne e-bog bliver du klogere på:

Hvordan du undgår dumme (og dyre) fejl i lejekontraktens §11

Lejekontrakten er det juridiske dokument, der binder lejer og udlejer til lejeaftalen og sætter rammen for lejeforholdet. Det er derfor også et vigtigt dokument at udfylde juridisk korrekt, men desværre også et dokument, der nemt kan laves dumme fejl i.

 

Lejeloven og boligreguleringsloven kan være svære at navigere i, det ved vi. Det kan være svært at forstå alle paragrafferne, hvordan de hænger sammen, og hvilken betydning de forskellige regler har for dine muligheder som udlejer. Derudover opdateres lejelovgivningen hele tiden, så tilføjelser eller fravigelser, du måske tidligere har brugt i §11, kan være ulovlige i dag. Derfor kan du nemt komme til at pålægge lejer forpligtelser, du ikke har ret til – eller fratage lejers ufravigelige rettigheder – uden du er klar over det.

 

Bliver lejer klar over, at der er fejl i lejekontrakten og i §11, kan lejer altid inddrage huslejenævnet, som vil tage stilling til det videre forløb. Typisk vil dette medføre mange omkostninger for dig, som udlejer, hvis du ikke har 100% styr på lejekontrakten. Derfor vil vi gerne hjælpe dig til at spotte de mest hyppige fejl i lejekontraktens §11, så du undgår bøder til bl.a. Energistyrelsen, tilbagebetaling af aconto og tabt fortjeneste ifm. huslejen – år efter år.

Hvordan du forebygger konflikter med lejer med en god §11

For at forebygge unødvendige konflikter med lejer, er det vigtigt, at du har udfyldt lejekontrakten korrekt, og at den ikke er mangelfuld. Er lejekontrakten mangelfuld, kan det skabe forvirring og utryghed hos lejer, hvilket kan medvirke til, at lejer inddrager f.eks. huslejenævnet for at få svar på spørgsmål vedrørende rettigheder eller vilkår. Finder lejer derved ud af, at du har pålagt vilkår, der ikke er tilladt, så kan der hurtigt opstå dyre konflikter. Dyre konflikter, som nemt kan undgås, hvis din lejekontrakt er uden mangler og udfyldt juridisk korrekt.

 

I e-bogen gennemgår vi de hyppigste fejl i lejekontraktens §11, samt hvordan du sikrer dig mod at begå disse fejl. Når du har læst e-bogen, vil du være skarp i §11, så din lejekontrakt sætter en ramme for lejeforholdet, der gør, at lejer ikke har grund til utryghed, der kan føre konflikter.

Juridske fagtermer, enhver udlejer skal kunne i søvne

Til slut i e-bogen har vi samlet en liste med 11 fagtermer, enhver udlejer skal kunne forklare i søvne. Har du f.eks. styr på allonger, brugsret og skriftlighedskrav? Det er bl.a. ord som disse, vi skærer ud i pap, så du ikke har behov advokatbistand, når lejer stiller juridiske spørgsmål til lejekontrakten og lejeforholdet.

 

Denne liste hjælper dig ligeledes til at blive skarp i andre punkter i lejeloven, som ikke direkte er en del af lejekontrakten. Så er du bedre rustet som udlejer – i hele boligudlejningsprocessen.