Digital flytterapport

Spar tid og undgå misforståelser med simpel, digital dokumentation

Prøv 2 gratis flytterapporter her
Digitale flytterapporter
house-icon

Mindre tid med administration

Hav flytterapporten 100% afsluttet med billeder, beskrivelser og lejers digitale underskrift, inden du forlader adressen

Juridisk korrekt skabelon

Den digitale flytterapport dokumenterer og håndterer lejers tilstedeværelse eller udeblivelse fra flyttesyn juridisk korrekt

Automatisk udlevering af PDF

Få hurtigt bekræftet lejers modtagelse af flytterapporten, som automatisk sendes som PDF til alle parter ved synet

Sikker, digital opbevaring

Både ind- og fraflytningsrapporten efterlever gældende GDPR-lovgivning og opbevares digitalt og sikkert

Dokumentér nemt fejl og mangler

Spar tid og undgå dyre misforståelser

Tag billeder og beskriv fejl og mangler på din mobil eller tablet, og tilføj alt direkte i indflytningsrapporten under selve flyttesynet.

Til slut udformer indflytningsrapporten automatisk en oversigt over lejemålets fejl og mangler, som du kan bruge ifm. udbedringer.

Se her i videoguiden, hvordan du gør

Dokumenter fejl og mangler med flytterapport

Sendes automatisk via SMS og mail

Lejer underskriver flytterapporten digitalt

Når flytterapporten er gemt, og lejer har underskrevet digitalt, bliver rapporten automatisk sendt som PDF til alle parter ved synet pr. mail og SMS.

Lejer kan efter kort tid bekræfte at have modtaget indflytningsrapporten i sin indbakke.

Din indflytningsrapport vil hermed være 100% afsluttet, når du forlader adressen.

Fejl og mangler i flytterapport hos BoligPortal

Undgå konflikter ved fraflytning

Henter automatisk data fra indflytningsrapport

Når du skal afholde syn ved fraflytning og udarbejde fraflytningsrapporten, indhenter den digitale flytterapport automatisk de registrerede fejl og mangler fra indflytningsrapporten.

Du har på den måde et godkendt sammenligningsgrundlag til fraflytningssynet, så du undgår konflikter med lejer.

Indhent fejl og mangler med flytterapport

Få 2 gratis flytterapporter

Prøv 2 gratis flytterapporter her

10 stk.

80 kr. pr. flytterapport

1.000,00 kr.

inkl. moms

800,00 kr.

ekskl. moms

  • Opnå 11% rabat ved køb af 10 stk.

50 stk.

70 kr. pr. flytterapport

4.375,00 kr.

inkl. moms

3.500,00 kr.

ekskl. moms

  • Opnå 22% rabat ved køb af 50 stk.

100 stk.

65 kr. pr. flytterapport

8.125,00 kr.

inkl. moms

6.500 kr.

ekskl. moms

  • Opnå 28% rabat ved køb af 100 stk.

Flytterapporterne skal bruges i løbet af 1 år
*Gratis tilbud gælder kun udlejere med min. 2 lejemål

Vil du høre mere om digitale flytterapporter?

Kontakt os her

Derfor skal du bruge BoligPortals digitale flytterapport

Nem BBR-integration
Hurtig og effektiv oprettelse af dine lejemål gennem integration med BBR

Brug mobilen
Klar dokumentation af stand via billeder og beskrivelser

Indtal fejl og mangler
Automatisk “tale til tekst” dokumentation under syn af dine lejemål

Aflæsning af målere
Nem billeddokumentation af målere til brug ved forbrugsregnskab

Juridisk korrekt
Korrekt dokumentation af lejers tilstedeværelse samt modtagelse af godkendt flytterapport

Udlevering af nøgler
Dokumentation af ud- og indlevering af nøgler i flytterapport-skabelon

Fuldmagt
Håndter fuldmagt i tilfælde af, at lejer udebliver og sender en repræsentant

GDPR
Lever op til gældende GDPR-regler og datahåndtering, der lever op til persondataforordningen

Send flytterapport digitalt
Automatisk udlevering af flytterapport pr. e-mail og SMS til alle involverede parter

Lister fejl og mangler
Enkelt overblik over fejl og mangler til udbedring inden ny lejer flytter ind

Automatisk sammenligning 
Overfører registrerede fejl og mangler ved indflytning til fraflytning

Download som PDF
Sikker opbevaring af alle flytterapporter. Kan downloades som PDF

Hør her, hvad udlejerne siger om flytterapporterne

Videoguide til den digitale flytterapport

Så nemt kommer du i gang med flytterapporten

GDPR og datasikkerhed i den digitale flytterapport

BoligPortals digitale flytterapport understøtter datahåndtering, der lever op til de gældende regler i persondataforordningen.

Alle digitale flytterapporter gemmer vi på vores sikre dataserver i et stort og overvåget datacenter, der også lever op til gældende GDPR-lovgivning.

BoligPortal og GDPR

Find svar på spørgsmål om digitale flytterapporter

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en indflytningsrapport, og hvad er en fraflytningsrapport?

En flytterapport er et skriftligt dokument, der beskriver lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, der forefindes. Ved indflytning noteres fejl og mangler, så udlejer har en oversigt over ting, der skal udbedres.

 

Hvis udlejer ikke udbedrer fejlene, så fungerer indflytningsrapporten som en oversigt over ting, som lejer ikke hæfter for ved fraflytning. Ligeledes vil en udflytningsrapport give en liste med ting, der skal udbedres for lejers regning udover normalistandsættelsen.

Hvorfor skal der laves flytterapport?

Der skal laves flytterapport, når der foretages syn – både ved indflytning og udflytning. Laver du ikke en indflytningsrapport, mister du retten til at påberåbe fejl og mangler for lejers regning, når lejer fraflytter lejemålet.

 

Når lejer fraflytter lejemålet foretages et udflytningssyn, hvor der udfyldes en fraflytningsrapport skabelon tilsvarende indflytningsrapporten. Således sammenlignes ind- og udflytningsrapport og giver et overblik over, hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, inden næste lejer flytter ind.

 

Den digitale flytterapport skabelon sikrer dig, at flytterapporterne opbevares sikkert og digitalt, så du ikke mister dem og undgår misforståelser ved fraflytning. Ligeledes overføres indflytningsrapporten automatisk til fraflytningsrapporten, så det hurtigt kan ses, hvor lejemålets stand er forværret.

Hvad skal en indflytningsrapport indeholde?

Der er ingen regler eller love for, hvordan en indflytningsrapport skal se ud, men de fleste flytterapport skabeloner, der findes på nettet, er udarbejdet efter typeformular F2. Typeformular F2 tager udgangspunkt i beskrivelse med bogstaver, men det er altid en ekstra sikkerhed at dokumentere lejemålets stand yderligere ved brug af billeder og detaljerede tekster.

 

Når standen blot beskrives med bogstaver, øges risikoen for konflikter, da det kan skabe misforståelser ved fraflytning. Her vil det hurtigt blive ord mod ord omkring, hvad de enkelte bogstaver betyder, hvis der ikke forefindes yderligere dokumentation.

 

BoligPortals digitale flytterapport skabelon tager også udgangspunkt i typeformular F2, men med et simpelt værktøj, der gør det muligt også at beskrive lejemålets stand med billeder og detaljerede beskrivelser – direkte på smartphone eller tablet. Således er du sikret over for misforståelser ved fraflytning.

Hvad skal en fraflytningsrapport indeholde?

Ligesom ved indflytningsrapport er der ikke noget formkrav til fraflytningsrapporten, men det er en god idé at lave den i samme skabelon som indflytningsrapporten. Så er det lettere at sammenligne de to og få et overblik over de steder, lejemålets stand er forværret gennem lejeperioden som følge af lejers mislighold.

 

Listen over udbedringspunkter fra udflytningsrapporten gør også, at der hurtigt kan gives et overslag på prisen for istandsættelse. Og derefter er det nemt at sætte f.eks. tømrer, maler eller VVS’er på de forskellige opgaver.

Lovkrav til syn ved flytning og flytterapporter

Det vigtigste er, at der skal afholdes syn og laves flytterapporter, hvis du udlejer mere end ét lejemål. Hvis du kun udlejer ét lejemål, er det derfor frivilligt, om du vil lave flytterapporter – men det sikrer dig i forhold til at kunne opkræve lejer for istandsættelse.

 

Der er ingen lov for, hvornår synes ved indflytning skal afholdes, men for at lejer ikke når at gøre skade på lejemålet, vil det typisk afholdes den dag, lejer får udleveret nøglerne. Efter synet ved indflytning har lejer 14 dage til at indgive fejl og mangler, som ikke blev opdaget ved synet.

 

Fraflytningssynet skal afholdes senest 14 dage efter, at lejer er flyttet ud, og indkaldelse til både ind- og udflytningssyn skal ske mindst 1 uge før, det finder sted.

 

Både indflytningsrapport og fraflytningsrapport skal udleveres til lejer ved synet eller senest 14 dage efter. Overholdes fristen for fraflytningsrapporten ikke, kan du miste retten til at kræve lejers betaling for udbedringer i lejemålet – medmindre, at misligholdelsen skyldes uagtsom opførsel fra lejers side.

 

Det er tilmed ikke tilladt at opkræve penge fra lejer for normalt slid på lejemålet. Udover direkte mislighold er det derfor ikke lovligt at opkræve betaling for andet end normalistandsættelse.

Hvem skal underskrive indflytningsrapport?

Som regel vil det være alle lejere, der skal underskrive både indflytningsrapport og fraflytningsrapport, men det ses ofte, at det kun er én lejer, der deltager ved synet – eller at lejer sender en repræsentant med en fuldmagt. Derfor er blot vigtigt, at mindst én lejer skriver under på flytterapporten, eller at fuldmagtshaver skriver under.

 

Det vigtigste ved flytterapporter er nemlig ikke underskriften på rapporten, men i stedet at udlejer kan dokumentere, at lejer har modtaget flytterapporten online eller som PDF. Dvs. at lejer godt kan skrive under på flytterapporten, men forlade synet uden at modtage flytterapporten – og så vil et eventuelt istandsættelseskrav ved fraflytning altså ikke være gældende, medmindre udlejer kan dokumentere, at lejer har modtaget flytterapporten.

 

Lejer eller fuldmagtshaver behøver nemlig ikke deltage i synet ved fraflytning for, at udlejer kan kræve istandsættelse for lejres regning – så længe, at flytterapporten udleveres til lejer inden for den 14 dages frist.

Hvem skal fraflytningsrapporten udleveres til?

Både indflytningsrapport og udflytningsrapport skal udleveres til alle lejere på lejekontrakten. Det er udlejers ansvar, at lejere, der ikke er til stede ved synet, også får en kopi af flytterapporten eller modtager indflytningsrapport og fraflytningsrapport som PDF.

 

Derfor kan udlejer med fordel sende både indflytningsrapport og fraflytningsrapport elektronisk, så der modtages en kvittering for, at lejer har modtaget rapporten inden for den 14 dages frist. Dette kan med fordel gøres ved, at udlejer slår ”læst”-kvitteringer til, hvis flytterapporten sendes på mail – og ellers bør udlejer bede lejer bekræfte, at han/hun har modtaget flytterapporten online eller som PDF.

 

Med BoligPortals digitale flytterapport skabelon modtager lejer automatisk flytterapporten, og det vil derfor fremgå af den digitale flytterapport, at lejer har modtaget flytterapporten til flyttesynet. Derudover er det altid muligt for både udlejer og lejer at downloade indflytningsrapport og fraflytningsrapport som PDF gennem hele lejeforholdet.

Har lejer krav på pris for istandsættelse ved fraflytning?

Lejer har ikke krav på den præcise pris for normalistandsættelse, når I står ved synet ved fraflytning. Når du har udarbejdet flytterapporterne korrekt, er det dog lettere hurtigt at give et overslag på, hvad det kommer til at koste.

 

Der er ikke noget krav til, hvornår lejer skal være informeret om den præcise opkrævning for istandsættelse, men en god tommelfingerregel er dog, at lejer skal have den endelige fraflytningsopgørelse senest 6-8 uger efter fraflytning. Dog skal lejer være informeret om de præcise istandsættelsesarbejder, som blev noteret i fraflytningsrapporten senest 14 dage efter fraflytningssynet – hvilket typisk sker ved udlevering af fraflytningsrapporten. Overholder du ikke denne frist, kan du miste retten til at kræve istandsættelse af lejemålet for lejers regning.

Hvilke andre digitale udlejningsværktøjer tilbyder BoligPortal?

Hos BoligPortal vil vi gerne gøre boligudlejning så nemt og effektivt så muligt. Derfor har vi udviklet forskellige digitale værktøjer, der kan optimere din udlejningsforretning.

 

Læs mere om BoligPortals digitale boligeksponering og gratis Digital Lejekontrakt .

 

Derudover tilbyder vi indsigt i statistik og nyeste data på lejeboligmarkedet til journalister, nyhedsmedier og andre interessenter, som ønsker et klart billede af lejeboligmarkedet lige nu.

Vi hjælper dig med en sikker og effektiv boligudlejning

Preben Helveg Larsen
Salgschef
phl@boligportal.dk

Jørgen Martinussen
Key Account Manager
jm@boligportal.dk

Lene Jægerum
Account Manager
lja@boligportal.dk

Louise Koop Jensen
Account Manager
lkj@boligportal.dk

Alexander - Boligportal

Alexander Mikkelsen
Account Manager
alexander.mikkelsen@boligportal.dk

Skal en af vores eksperter kontakte dig?