Opsigelse af lejemål og lejekontrakt

Opsigelse af lejemål

Når man vil opsige sin lejebolig, er der nogle vigtige love og regler man skal følge. Dette er til for at udlejer har de bedste forudsætninger for at finde en ny lejer.

Når du vil opsige lejemålet

For det første er det vigtigt, at du læser lejekontrakten igennem, når du vil opsige din lejebolig. Her står der nemlig præcis, hvilke forpligtelser du har i forhold til udlejer i forbindelse med opsigelse af lejemålet.

Opsigelsesperioden vil typisk være tre måneder, hvis du bor i en lejebolig, men den er til gengæld kun en måned, hvis du bor på et værelse uden eget køkken. Du skal være opmærksom på, at opsigelsen på de tre måneder først træder i kræft, når det er blevet d. 1. i måneden. Det vil sige, at hvis du opsiger dit lejemål i midten af en måned, så vil opsigelsesperioden faktisk være 3,5 måned lang.

Hvis udlejer vil opsige dig

Hvis det derimod er udlejer, som gerne vil opsige dig, så skal du også være opmærksom på, hvad der står i lejekontrakten. Der skal nemlig være en valid begrundelse for, at udlejer vil opsige dig, for at det er lovligt.

Dette kan være, hvis udlejer gerne vil have lejeboligen til eget brug, eller hvis lejemålet skal renoveres, nedrives eller sælges. Du har dog stadig krav på genhusning, hvis udlejer vil renovere eller nedrive hele ejendommen. Sælges boligen vil den nye køber godt kunne opsige dig, men det vil være med en opsigelsesperiode på 12 måneder.

Råd og regler for opsigelse af lejemål

Vi har samlet nogle nyttige spørgsmål vedrørende opsigelse af lejemål herunder. Hvis du går og overvejer, om du skal opsige din lejebolig, lejlighed eller værelse, så læs disse spørgsmål først, så du har helt styr på lejelovens regler.

1. Hvordan opsiger jeg min lejebolig?

Du skal meddele til udlejer, at du gerne vil opsige lejemålet. Det eneste krav er, at udlejer får en skriftlig opsigelse fra dig, hvor der ikke kan herske tvivl om, at det er en opsigelse af lejemålet.

 

Husk at gøre det i god tid, da opsigelsesperioden først træder i kræft ved ny månedsstart.

2. Hvad skal der være med i min opsigelse?

Det eneste krav til opsigelse er, at den er skriftlig og at udlejer ikke kan være i tvivl om, at der er tale om en opsigelse.

 

Opsigelsen kan med fordel indeholde:

 

  • Fulde navn og kontaktinformationer
  • Lejemålets adresse
  • Dato for opsigelse og fraflytning
  • Din nye adresse, hvis du er bekendt med den
  • Registrerings- og kontonummer til evt. depositum

3. Hvor lang er opsigelsesperioden?

Opsigelsesperioden står i din lejekontrakt, men er i langt de fleste tilfælde tre måneder, da det er den maksimale opsigelsesperiode, som udlejer må sætte. Bor du på et værelse, hvor der ikke hører noget køkken til, så vil opsigelsesperioden ofte kun være en måned.

 

Du skal være opmærksom på, at opsigelsesperioden på tre måneder først starter fra d. 1. i måneden. Det vil sige, at hvis du melder opsigelsen til udlejer d. 17. september, så vil opsigelsesperioden starte d. 1. oktober, og du vil altså først være ude af lejeaftalen d. 1. januar.

 

Desuden skal du være opmærksom på, at det tæller fra, hvornår udlejer har modtaget opsigelsen. Hvis du sender et fysisk brev d. 29, men det først kommer frem d. 2, så kan udlejer lovligt kræve, at du skal blive i lejligheden en måned ekstra.

4. Skal jeg betale husleje i opsigelsesperioden?

Ja, du skal stadig betale husleje i opsigelsesperioden, men ofte vil du kunne gøre brug af din forudbetalte husleje, som du overførte til udlejer ved indflytning.

 

Den eneste måde, hvorpå du kan undgå at betale husleje i opsigelsesperioden, er, hvis udlejer finder en ny lejer, der kan overtage lejemålet, inden din opsigelsesperiode er udløbet. I Så fald skal du ikke betale husleje, og du kan forvente at få din forudbetalte husleje for denne periode tilbage.

5. Kan jeg opsige lejemålet, hvis der er tale om tidsbegrænset leje?

Hvis du lejer en lejebolig i en tidsbegrænset periode, så kan hverken lejer eller udlejer opsige aftalen, medmindre der er aftalt andet. Det skal altså stå i lejekontrakten, at du kan opsige lejemålet før den aftalte lejeperiode er slut, ellers kan du ikke opsige lejemålet før tid.

6. Er det muligt at fortryde sin opsigelse?

Hvis der sker noget, der gør, at du ikke vil opsige din lejlighed alligevel, så skal du hurtigst muligt melde det til udlejer. Det er nemlig ikke muligt at fortryde sin opsigelse, og udlejer kan faktisk lovligt bede dig om at flytte ud af lejeboligen.

 

Det kan dog være, at udlejer gerne vil undgå besværet med at finde en ny lejer, hvilket kan komme dig til gode. Dette er dog stadig kun udlejers beslutning.

7. Kan udlejer opsige mig?

Udlejer kan ikke opsige dig uden videre. Der skal være en valid grund til, at udlejer opsiger dig. Det er kun ved renovering eller salg, at udlejer kan tvinge dig til at flytte. Ved renovering af lejeboligen skal du dog tilbydes genhusning, og ved salg af boligen er det kun køberen, der kan opsige dig, når lejeboligen er blevet købt. Herefter vil der så stadig være en opsigelsesperiode på et år.

8. Hvad er genudlejningspligt?

Hvis du har opsagt din lejebolig, men gerne vil fraflytte boligen inden opsigelsesperioden udløber, så skal du melde det til udlejer. Det er nemlig her genudlejningspligten kommer i spil. Udlejer kunne i princippet vente med at finde en lejer, til at du var flyttet ud ved opsigelsesperiodens udløb, men genudlejningspligten betyder, at udlejer har pligt til at forsøge, at finde en ny lejer, som kan flytte ind i stedet for.