Fremlejekontrakt

Fremlej din lejebolig

Denne artikel gennemgår regler for fremlejekontrakt, når du fremlejer din lejlighed. Overholder du, som lejer, alle betingelser for fremleje i lejeloven og sender en kopi af fremlejekontrakten til udlejer, inden lejeforholdet starter, så har udlejer ikke mulighed for at modsætte sig fremleje, og dermed er du sikret i dit fremlejeforhold. Læs med og få også en skabelon til, hvad der er vigtigt at huske, når du skal udforme en fremlejekontrakt.

Standard fremlejekontrakt

Som sagt skal der altid laves en fremlejekontrakt mellem fremlejetager og fremlejegiver, inden fremlejeforholdet starter, og fremlejetager er flyttet ind i lejemålet. Ligeledes skal en kopi af fremlejekontrakten altid sendes til godkendelse hos udlejer, inden fremlejetager flytter ind i lejemålet.

Fremlejekontrakten bør tage udgangspunkt i den originale lejekontrakt, som lejer (fremlejegiver) har skrevet under på. Derudover bør fremlejekontrakten altid laves på typeformular A9, da det er den gældende kontrakt for beboelseslejligheder.

I fremlejekontrakten skal fremlejegiver udfylde §1-11, hvor det i §11 er vigtigt at notere begrundelsen til fremlejeforholdet, så det står både klart for udlejer og fremlejetager, hvorfor lejer fremlejer hele eller dele af lejemålet.

Ligeledes er det vigtigt at notere i §1, at der er tale om et fremlejeforhold, samt at indskrive lejeperioden i §2. Lejeperioden i §2 er afgørende for, at lejer kan overtage lejemålet igen, når lejer vender tilbage efter det midlertidige fravær fra lejemålet. 

Samtidig gør den tidsbegrænsede lejeperiode også fremlejeforholdet uopsigeligt, så lejer er sikret huslejebetaling fra fremlejetager i alt den tid, lejer er fraværende. Tidsbegrænsede lejeaftaler er nemlig som udgangspunkt uopsigelige, hvis ikke andet er aftalt i kontraktens §11.

Depositum og husleje i fremlejekontrakten

Ved delvis fremleje af en lejebolig, så skal fremlejegiver selv fastsætte huslejen, mens huslejen ved hel fremleje skal være det samme, som fremlejegiver selv betaler til sin udlejer.

Ved delvis fremleje skal huslejen fastsættes efter “det lejedes værdi”, hvor huslejen skal matche den værdi, som fremlejetageren får ved at leje værelset. På baggrund af dette vil det typisk give mening at fastsætte huslejen ud fra kvadratmeterpris på hele lejemålet, hvor fællesarealerne deles ligeligt mellem lejere, mens værelserne fordeles på antal kvadratmeter. Dette ses ofte blandt studerende, der fremlejer værelser i en større lejlighed, som de har lejet alene for at have tag over hovedet til studiestart.

Ud fra en husleje fastsat efter kvadratmeter er det også nemmere at fastsætte depositum, som ikke må overstige 3 måneders husleje. Derudover kan der også kræves op til 3 måneders forudbetalt husleje, som skal bruges i fremlejetagers sidste måneder i lejemålet og i opsigelsesperioden. Der er dog kun 1 måneds opsigelsesvarsel ved fremleje af værelse, medmindre andet er aftalt i fremlejekontrakten, og derfor vil 1 måneds forudbetalt typisk være nok.