Salg af udlejningsejendom som momsfri virksomhedsoverdragelse

Salg af udlejningsejendom

I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget boligudlejningsejendom kan ske som en momsfri virksomhedsoverdragelse. På nogle områder er afgørelsen ikke overraskende, men den bringer dog nyt med sig.

Nyt vedrørende momsfri virksomhedsoverdragelse

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at en boligudlejningsejendom kan overdrages momsfrit efter reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse – selvom udlejning til beboelse altid er momsfrit. Det fremgår ellers af momsloven, at reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse finder anvendelse ved overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, når den nye indehaver er eller bliver momsregistreret.

Afgørelsens betydning 

Afgørelsen er særlig interessant for nyopførte boligudlejningsejendomme.

Under henvisning til et tidligere bindende svar, anførte Skatterådet i sin begrundelse, at det – trods ordlyden af momsloven – ikke er en betingelse, at den nye indehaver er eller bliver momsregistreret, men at det er en betingelse, at den overdragne virksomhed videreføres i en eller anden form. Med dette skal forstås: ”at der skal være tale om en ”virksomhed” og at denne skal videreføres kræver alt andet lige, at ejendommen skal være udlejet og at denne udlejning videreføres af køber.