Tilbage

HuslejeHusleje betales forud, oftest hver måned, men udlejer kan også vælge at opkræve huslejen kvartalsvis. Huslejen dækker over udlejers udgifter til din bolig samt evt. fortjeneste på udlejning og er beregnet ud fra forskellige regler, alt efter hvornår boligen er opført/gennemrenoveret. [Læs nærmere om fastsættelse af husleje]

Udover den månedlige husleje betaler du oftest også et a conto beløb til udlejer, som dækker forbrug af varme og vand. El afregnes derimod oftest direkte med elforsyningen. Hvis der forefindes fælles antenneordning, trappevask eller lignende, kan udlejer også tilføje disse punkter som faste opkrævninger sammen med huslejen. Alle udgifter bør være noteret i din lejekontrakt.

Depositum og forudbetalt leje
Udover første måneds husleje har udlejer ret til at opkræve et depositum svarende til max. 3 måneders husleje samt 3 måneders forudbetalt leje. Dermed skal du kunne betale i alt det der svarer til 7 måneders husleje + forbrug ved indflytning.

Depositummet er en økonomisk sikkerhed for udlejer, i tilfælde af at lejemålet skal istandsættes ved fraflytning. F.eks. overtages et lejemål ofte nymalet og skal ligeledes fraflyttes nymalet, hvor udgiften til dette trækkes fra depositummet. Er der ikke aftalt istandsættelse eller er der et overskydende beløb efter istandsættelse, betales pengene retur.
Den forudbetalte leje kan du ”bo op”, dvs. at den dækker den eller de sidste måneder af din opsigelsesperiode. Pengene betales således ikke retur. Ved en evt. huslejestigning kan udlejer også vælge at efterregulere den forudbetalte leje.

Huslejestigning
Udlejer har mulighed for at indberegne en regulering af huslejen i lejekontrakten som modregning af alm. prisudvikling, det kaldes trappeleje. Huslejen kan evt. stige med en fast procentsats eller et fast beløb pr. måned en gang om året (typisk fra nytår). Denne regulering bør ligeledes være angivet i lejekontrakten. Dog kan udlejer også hæve huslejen løbende, f.eks. i forbindelse med renovering af lejemålene, etablering af nye fællesfaciliteter eller lignende. En huslejestigning skal altid varsles 3 måneder forud.

Huslejenævnet
Hvis du mener, du betaler en for høj husleje for dit lejemål, kan du indberette dette til Huslejenævnet i din kommune. Huslejenævnet beregner hvad de finder den rette husleje ud fra de gældende regler om huslejefastsættelse samt det enkelte lejemåls stand, evt. renovering og inventar. Finder Huslejenævnet at din husleje er for høj, vil udlejer blive pålagt at sætte huslejen ned til det beløb, der er beregnet. Hvis lejemålet er indgået på en erhvervslejekontrakt, dvs. at din egen virksomhed, din arbejdsplads eller lignende står som lejer på kontrakten, er det ikke muligt at søge om huslejenedsættelse via Huslejenævnet, da lejeaftalen således er dækket af erhvervslejeloven, ikke den alm. lejelov for privat udlejning.

Husleje på Boligportal.dk
Vær opmærksom på at huslejen på Boligportal.dk som udgangspunkt er angivet ekskl. forbrug, både når du angiver max. husleje og når du ser annoncerne. Dog kan du for værelser antage at forbruget er inkluderet i huslejen med mindre andet er angivet. Tilbage

Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne på disse sider skal tages som indledende orientering vedrørende boligudlejning. Informationerne er indhentet fra diverse myndigheder og øvrige instanser i juni 2010. Boligportal.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, mangler eller fortolkninger af oplysningerne, herunder også juridisk og økonomisk ansvar for evt. følger af udlejning ud fra de angivne oplysninger.
Ønsker du adgang til de nyeste UdlejeAnnoncer?
Hvis du ønsker adgang til kontaktoplysningerne på alle annoncer på Boligportal.dk, skal du have en findBoligPakke. Med findBoligPakken får du bl.a. også din egen SøgeAnnonce og en E-mailService, som er tilpasset præcist til din boligsøgning
Søg bolig
Gratis
Læs mere om
findBoligPakke
Hjælp