Hvad er en ejerbolig?

Som navnet antyder er en ejerbolig en bolig, som du ejer, i modsætning til for eksempel en andelsbolig, hvor man har brugsret til en bolig og andel i en forening, og til en lejebolig, hvor du kun har brugsret til boligen.

Til en ejerbolig er der et skøde (en købsaftale), som tinglyses på ejendommen. At det tinglyses betyder, at en domstol formelt offentliggør dit ejerskab af boligen. Du betaler en afgift til staten for at få skødet tinglyst.

At bo i ejerbolig er den mest populære boligform i Danmark. Over halvdelen af alle danske boliger er ejerboliger, og cirka 2/3 af danskerne bor i en ejerbolig.

 

Økonomisk

En ejerbolig er sædvanligvis finansieret med et realkreditlån og eventuelt et banklån. Du kan sædvanligvis låne cirka 80% af boligens pris hos et realkreditlån, og de resterende 20% kan du enten spare op eller låne til i banken.

Det er normalt, at du, for at kunne låne i banken, selv skal have sparet 5% af boligens pris op.

Det er muligt at opbygge en friværdi i sin bolig. Det sker, når du afdrager mere end rentebeløbet på lånene, og boligen eventuelt stiger i værdi.

Det modsatte – at du taber penge på sin bolig – kan dog også forekomme, for eksempel ved pris- eller rentefald.

 

Skat

Det er muligt at udleje sin ejerbolig, men når du selv bor i den – hvilket de fleste gør – skal du betale ejendomsværdiskat.

Man beregner denne skat ud fra et beregningsgrundlag. Der er tre muligheder, og man bruger altid det grundlag, der giver det laveste beløb. De tre muligheder er: 1) ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret, 2) ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5% eller 3) ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.

Når man har fundet grundlaget for beregningen (den laveste værdi ud af de tre muligheder ovenfor), beregner man ejendomsværdiskatten med 10 promille op til 3.040.000 kroner og derefter 30 promille af resten.

Hvis beregningsgrundlaget – altså den værdi af boligen, man regner ud fra – er under 3.040.000, så udgør ejendomsværdiskatten altså 10 promille af det samlede beløb.

Der gives nedslag til bestemte grupper, og der er faste grænser for, hvor meget ejendomsværdiskatten kan stige per år.

 

Mere info om ejerboliger:

Generelt om ejerboliger

Guide til køb af ejerbolig 

Salg af ejerbolig