Ved udlejning af boliger, mens de er under salg, er følgende vigtigt at holde for øje:

Det bør ligeledes bemærkes, at salg ikke er en gyldig årsag til som udlejer at opsige en løbende lejeaftale. Skal du selv benytte boligen (til egen beboelse), kan en lejeaftale opsiges med et års varsel. Får du boligen solgt, overtager køber imidlertid som udgangspunkt din rolle i den gældende lejeaftale med lejer. Køber kan således forsøge at opsige lejer med et års varsel for selv at anvende boligen til beboelse. Hvis lejer modsiger sig dette, skal sagen afgøres ved boligretten.

Hvad angår lejeperioden, indgås der ofte en tidsbegrænset aftale med gensidig kort opsigelsesvarsel, eksempelvis en til tre måneder ved salg eller ønsket fraflytning. Der er dog ikke hjemmel i lejeloven for denne type aftale, da lejeloven er baseret på, at en lejer, der overholder sin del af aftalen om betaling af husleje, vedligeholdelse af lejemål osv., ikke kan opsiges af udlejer. En gensidig aftale mellem dig og lejer om tre måneders opsigelse beror således på, at lejer vælger at efterleve dit ønske om opsigelse, når den tid kommer. Modsætter de sig at fraflytte lejemålet, skal sagen afgøres i boligretten, hvor praksis tages ud fra lejeloven.

Der er potentielt en del faldgruber ved udlejning af boliger under salg, så det kan anbefales at tage en boligadvokat eller ejendomsmægler med på råd, inden boligen annonceres til leje.

 

Læs mere om udlejning af lejlighed
Læs mere om fremleje af din bolig
Læs mere om lejeperiode og opsigelse
Læs mere om fastsættelse af husleje
Læs mere om depositum og forudbetalt leje
Læs mere om skatteregler ved udlejning af boliger
Læs mere om udfærdigelse af lejekontrakt