Ved udlejning af ejer- eller lejebolig skal lejeindtægten opgives til Skat, også selvom du kun udlejer en del af boligen eller kun periodevis udlejer boligen. Der er forskellige skatteregler og fradragsmuligheder alt efter om der er tale om ejer- eller lejebolig, ligesom der skelnes mellem om boligen delvist udlejes (dvs. at du selv anvender en del af boligen eller periodevis selv bruger den), eller om boligen permanent anvendes til udlejning (eksempelvis ved forældrekøb/-udlejning eller investering i udlejningsejendom).

 

Skatteregler for ejerbolig, der delvist udlejes

Har du en ejerbolig, som du periodevis udlejer, eller udlejer du en del af din egen bolig, skal din lejeindtægt indberettes til Skat. Lejeindtægten omfatter både den husleje, der opkræves samt betaling af forbrug til el, varme, telefon og lignende. Du har samtidig mulighed for at vælge én af to fradragsmuligheder:

  • Bundfradrag: Bundfradraget udgør 1,33 procent af den aktuelle ejendomsværdi. Lejeindtægten er skattefri så længe den ikke overstiger bundfradraget. Du kan med denne ordning dog ikke trække de faktiske udgifter til f.eks. el, varme og ejendomsskat fra i skat. Til gengæld er du ikke forpligtiget til at føre regnskab over dine lejeindtægter og –udgifter, da Skat ikke kræver opgørelse over disse.
  • Regnskabsmæssigt fradrag: Med denne løsning får du ikke noget bundfradrag. Til gengæld får du et fradrag for dokumenterede, fradragsberettigede udgifter ud fra en opgørelse over dine lejeindtægter og -udgifter. Du er således forpligtiget til at lave en opgørelse over samtlige lejeindtægter og -udgifter, som kan fremvises til Skat på deres forespørgsel. Du bliver beskattet af overskuddet efter de faktiske udgifter er trukket fra. Overskuddet indberettes som kapitalindkomst på din årsopgørelse til Skat.

 

Skatteregler for ejerbolig, der udelukkende anvendes til udlejning (herunder forældrekøb)

Ved privat udlejning af bolig på fast basis, er du omfattet af skattereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende og udlejningsejendomme. Dermed skal du føre regnskab over alle indtægter og udgifter forbundet med lejemålet. Over- eller underskuddet i dette regnskab angives på den udvidede selvangivelse. Regnskabet skal ikke sendes til Skat men opbevares i mindst fem år. Du bør formentlig også ændre din forskudsopgørelse.

Du kan finde yderligere hjælp til skatteregler ved udlejning, hjælp til regnskab samt beregningseksempler på www.skat.dk

 

Skatteregler for lejebolig der fremlejes, eller hvor værelser udlejes i lejers bolig

Hvis du som lejer fremlejer din bolig, eller du udlejer dele af den, er din lejeindtægt skattepligtig. Du har dog et bundfradrag svarende til totredjedele af din årlige husleje, inklusiv a conto, varme og boligstøtte. Du skal således betale skat af den del af lejeindtægten, der eventuelt overstiger dit bundfradrag, inklusiv fremlejeres indbetaling til varme, el osv.

Ved længere fremleje af hele lejeboligen, er det almindelig praksis at fremlejer afregner husleje direkte med din udlejer.

 

Læs mere om udlejning af lejlighed
Læs mere om fremleje af din bolig
Læs mere om lejeperiode og opsigelse
Læs mere om fastsættelse af husleje
Læs mere om depositum og forudbetalt leje
Læs mere om udlejning af boliger under salg
Læs mere om udfærdigelse af lejekontrakt