Hent vores gratis skabelon til lejekontrakt

En lejeaftale mellem udlejer og lejer indgås oftest på en standard lejekontrakt. Lejekontrakten indeholder udlejers og lejers rettigheder i forbindelse med udlejningen, herunder:

  • Navn og adresse på udlejer og lejer(e)
  • Lejemålets adresse, størrelse, inventar og brugsret
  • Oplysninger om lejeforholdet, herunder overtagelsesdato, eventuel ophørsdato, husleje, depositum og forudbetalt leje samt a conto-forbrugsudgifter
  • Lejemålets stand ved overtagelse samt regler for, hvem der står for vedligeholdelse af lejemålet.
  • Tilladelse eller ikke tilladelse til husdyr
  • Henvisning til eksisterende husorden (vedlægges lejekontrakten)
  • I lejekontraktens §11 kan tilføjes evt. fravigelser og tilføjelser til de enkelte punkter i lejekontrakten.

Hent standardlejekontrakt