Lav en god lejekontrakt

På BoligPortal ved vi, at ethvert lejeforhold fortjener en god start. Derfor har vi lavet en Den digitale lejekontrakt, som gør det nemt at lave en god lejekontrakt.

 

Med Den digitale lejekontrakt kan du:

  • Gemme undervejs og færdiggøre lejekontrakten senere
  • Underskrive digitalt med NemId
  • Downloade lejekontrakten i Boligministeriets officielle typeformular
  • Lave en korrekt udfyldt lejekontrakt med formuleringer i §11 tilpasset din bolig
  • Få hjælp til det juridiske, økonomiske og praktiske, mens du laver lejekontrakten

 

Prøv Den digitale lejekontrakt

 

 

Du kan også prøve uden guiden og hente en tom udgave af Boligministeriets officielle typeformular. Den kan du hente her:

 

Hent standardlejekontrakt

 

Vigtigt når du laver lejekontrakten

Udfylder du din lejekontrakt direkte i Boligministeriets typeformular, er det vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad de forskellige valg betyder for dit efterfølgende lejeforhold. Bruger du Den digitale lejekontrakt skal du selvfølgelig stadig sætte dig ind i, hvad de forskellige valg betyder, men vi hjælper dig med at forstå, hvad det betyder, med at undgå at du træffer modsatrettede valg og at du får foretaget de undtagelser der giver mening for dig.
Her er en række af de vigtigste ting i forhold til lejekontrakten:

 

Lejekontraktens særlige vilkår – § 11
Lejekontraktens ubetinget vigtigste del er også den sidste del, nemlig § 11. Det er her, du aftaler særlige afvigelser i forhold til lejelovens almindelige bestemmelser. Eksempelvis om man må ryge i lejemålet, om huslejen kan stige, om du kan kommunikere via e-mail med din lejer, detaljer om vedligehold samt brug og en lang række andre vigtige detaljer afhængig af dit lejemål.

Efter den nye lejelov trådte i kraft, er det blevet påpeget, at man ikke må generalisere (altså bruge formuleringer, som ikke gælder specifikt for dette lejemål) og at man ikke må gentage forhold, der allerede er beskrevet andre steder i lejekontrakten. Herudover er det vigtigt, at formulere sig juridisk korrekt.

I vores guide til lejekontrakten hjælper vi dig med at lave en god § 11, så lejeforholdet kan komme i gang med en god aftale. Vi har lavet mere end 50 formuleringer, som vi automatisk foreslår afhængig af de valg du træffer undervejs i kontrakten.

 

Lad være med at ændre i typeformularen
Man må kun kun skrive dér, hvor der er gjort plads til det i typeformularen. Alle afvigelser i forhold til formularen skal skrives i § 11. Visse ting kan også angives i § 10, men det er kun forhold, som ikke afviger til ulempe for lejer, men nærmere beskriver. I værste fald kan lejekontrakten blive set som værende ugyldig, hvis du ændrer i formularen.

 

Vejledningen skal vedlægges
Lejekontrakten indeholder en vejledning. Denne vejledning hjælper helt sikkert dig som udlejer, men den er tiltænkt som vejledning også til lejer, og skal derfor udleveres sammen med lejekontrakten.

 

Afholdelse af indflytningssyn
Som privat udlejer (hvis du kun udlejer én bolig), er der ikke noget krav om, at der skal afholdes et indflytningssyn. Udlejer du derimod mere end ét lejemål, skal der afholdes et indflytningssyn. Indflytningssyn skal varsles inden afholdelsen.
Uanset om du lejer ét eller flere lejemål ud, er det en rigtig god idé, at afholde et indflytningssyn. Det er her, du kan sikre at du og din lejer får en fælles afstemning om lejemålets stand ved indflytning. Det er til begge parters gavn, når lejer engang flytter ud igen.

I vores guide til lejekontrakter hjælper vi dig med at lave en korrekt og rettidig indkaldelse til indflytningssyn, så der er styr på formalia.

 

Skal forbrug betales ud over huslejen?
Skal der betales for forbrug ud over huslejen, skal man kunne dokumentere forbruget (dvs. Der skal typisk opsættes individuelle måledere) og der skal laves forbrugsregnskaber årligt, som indeholder en klagevejledning for lejer. Ved udlejning af værelser vil man næsten altid inkludere forbrug, fordi andet ikke er praktisk muligt.
Man kan også vælge at lade lejer aftale forsyning direkte med forsyningsselskabet, men her er det en god idé at sætte sig ind i, hvad det betyder for dig som udlejer i forhold til hæftelse for betalinger.

I vores guide til lejekontrakten har vi gjort det nemt for dig at træffe de rigtige valg, og præcisere forholdene i § 11. Ligeledes laver vi automatisk alle udregninger for dig.