Når du fremlejer din lejebolig, så betyder det, at du udlejer hele eller dele af den bolig du selv lejer.

 

Fremleje af hele lejeboligen

Ønsker du at fremleje hele din lejebolig i en periode, er der flere restriktioner, du skal være opmærksom på, inden fremlejen annonceres.

 

Du kan fremleje din bolig i op til to år, hvis du er væk midlertidigt, for eksempel på grund af studieophold, udstationering, midlertidig forflyttelse, sygdom eller lignende. Din udlejer kan dog modsætte sig fremlejeforholdet, hvis ejendommen du bor i, indeholder færre end 13 lejemål, hvis det samlede antal personer i lejemålet overstiger antal beboelsesrum, eller andet der kan betegnes som en ”rimelig grund” for udlejer.

 

Fremlejeaftalen skal indgås med skriftlig lejekontrakt mellem dig som fremlejegiver og din fremlejer (fremlejetager). Udlejer skal have modtaget en kopi af denne lejekontrakt, inden fremlejeperioden begynder.

 

Det er dig som lejer, der hæfter for overholdelse af husorden i forhold til din udlejer. Din udlejer vil derfor kunne ophæve dit lejemål, hvis din fremlejer opfører sig sådan, at det berettiger en opsigelse af lejer.

 

Du hæfter også i forhold til udlejeren vedrørende betaling af husleje med videre. Din fremlejer overtager altså pligten til at betale husleje rettidigt og overholde husordenen, men du hæfter, hvis fremlejeren ikke lever op til disse pligter.

 

Hvis din udlejer opdager, at du fremlejer i mere end to år eller gentager fremleje uden din udlejers samtykke, kan din udlejer i første omgang kræve fremlejeaftalen ophørt. Hvis du ikke efterlever dette, kan din udlejer ophæve dit lejeforhold.

 

Fremleje af dele af lejeboligen

Hvis du ønsker at dele din bolig med andre ved at udleje et eller flere værelser, har du ret til dette, så længe den del af boligen du fremlejer, ikke overstiger halvdelen af boligens areal. Du må altså ikke leje dig ind i en 150 m2 lejlighed, og så leje de 100 m2 ud. Samtidig må der ikke bo flere mennesker i boligen, end der er beboelsesrum. Det vil sige, at I højst må bo 2 personer i en toværelses lejlighed.

 

Når du kun fremlejer dele af boligen, er der ingen tidsmæssig begrænsning eller særlige regler for bebyggelser med færre end 13 lejemål.

 

Du skal have en skriftlig lejekontrakt mellem dig som fremlejegiver og din fremlejer (fremlejetager), og din udlejer skal have en kopi af den. Du hæfter overfor din udlejer, hvis din fremlejer ikke overholder jeres indbyrdes lejeaftale, ikke betaler husleje eller overtræder husordenen.

 

Hvis du vil dele din lejebolig med andre, vil det som udgangspunkt være dig, der står som lejer på lejekontrakten, mens den anden eller de andre beboere vil være fremlejere hos dig. Hvis I som vennepar ønsker at have samme rettigheder i lejeforholdet, skal begges navne fremgå af lejekontrakten.

 

Du kan læse nærmere om reglerne for fremleje i lejelovens kapitel XII, § 69-72.

 

Læs mere om udlejning af lejlighed
Læs mere om lejeperiode og opsigelse
Læs mere om fastsættelse af husleje
Læs mere om depositum og forudbetalt leje
Læs mere om udlejning af boliger under salg
Læs mere om skatteregler ved udlejning af boliger
Læs mere om udfærdigelse af lejekontrakt