Ved fremleje af bolig forstås, at den nuværende lejer, som er angivet på lejekontrakten, videreudlejer dele af eller hele sin bolig på tidsbegrænset basis.

 

Fremleje af hele lejeboligen

Ønsker du at fremleje hele din lejebolig i en periode, er der flere restriktioner, du skal være opmærksom på, inden fremlejen annonceres.

Du har ret til at fremleje din bolig i indtil to år, såfremt dit fravær er midlertidigt og skyldes studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse, sygdom eller lignende. Udlejer kan dog modsætte sig fremlejeforholdet, hvis ejendommen indeholder færre end 13 lejemål, hvis det samlede antal personer i lejemålet overstiger antal beboelsesrum, eller andet der kan betegnes som en for udlejer ”rimelig grund”.

Fremlejeaftalen skal indgås med skriftlig lejekontrakt mellem dig som lejer (fremlejegiver) og din fremlejer (fremlejetager). Udlejer skal have modtaget en kopi af denne lejekontrakt, inden fremlejeperioden begynder.

Det er dig som lejer, der hæfter i forhold til udlejer for overholdelse af husorden. Udlejeren vil derfor kunne opsige eller ophæve lejemålet overfor dig, hvis din fremlejers adfærd er sådan, at det normalt vil berettige en opsigelse af lejer. Ligeledes hæfter du i forhold til udlejeren vedrørende betaling af husleje med videre. Din fremlejer overtager således dine forpligtigelser i form af rettidig indbetaling af husleje, overholdelse af husorden og så videre, men du hæfter som lejer for fremlejers overtrædelse af disse. Hvis udlejer opdager, at du fremlejer i mere end to år eller gentager fremleje uden udlejers samtykke, kan udlejer i første omgang kræve fremlejeaftalen ophørt. Efterleves dette ikke, kan udlejer i sidste ende ophæve dit lejeforhold.

 

Fremleje af dele af lejeboligen

Hvis du ønsker at dele din bolig med andre ved at udleje et eller flere værelser, har du ret til dette, så længe den fremlejede del ikke overstiger halvdelen af boligens areal. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må samtidig ikke overstige antal beboelsesrum (eksempelvis maks. to personer i en toværelses lejlighed).

Der er ingen tidsmæssig begrænsning på en delvis fremleje af et lejemål eller særlige regler for bebyggelser med mindre end 13 lejemål.

Som nævnt ovenfor skal der foreligge en skriftlig lejekontrakt mellem dig som lejer (fremlejegiver) og din fremlejer (fremlejetager), som din udlejer skal have en kopi af. Du som lejer hæfter desuden overfor udlejer ved fremlejers misligholdelse af jeres indbyrdes lejeaftale, manglende huslejebetaling eller overtrædelse af husorden.

Ønsker du at dele din lejelejlighed med andre, vil det som udgangspunkt rent juridisk være dig, der står som lejer på lejekontrakten, mens den anden eller de andre beboere vil være fremlejere hos dig. Hvis I som vennepar ønsker at have samme rettigheder, skal begges navne fremgå af lejekontrakten.

Du kan læse nærmere om fremlejeregler i lejelovens kapitel XII, § 69-72.

 

Læs mere om udlejning af lejlighed
Læs mere om lejeperiode og opsigelse
Læs mere om fastsættelse af husleje
Læs mere om depositum og forudbetalt leje
Læs mere om udlejning af boliger under salg
Læs mere om skatteregler ved udlejning af boliger
Læs mere om udfærdigelse af lejekontrakt