Som udgangspunkt betales husleje månedsvis forud, med mindre andet er aftalt i lejekontrakten. Udover første måneds husleje har udlejer mulighed for at stille sikkerhed i form af et depositum samt forudbetalt leje. Du kan også læse nærmere om fastsættelse af husleje

Depositum

Depositum må ifølge lejelovens § 34 maks. udgøre et beløb svarende til tre måneders husleje eksklusiv forbrug. Dette beløb skal stilles som garanti for udgifter til istandsættelse ved fraflytning (som aftalt i lejekontrakten). Overskydende beløb skal tilbagebetales til lejer, efter disse istandsættelser har fundet sted.

Forudbetalt husleje

Ligeledes kan udlejer kræve op til tre måneders forudbetalt husleje. Den forudbetalte husleje anvendes til at dække huslejeudgifter i opsigelsesperioden (maks. tre måneder) og tilbagebetales således ikke. Hvis lejer fraflytter lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, er udlejer forpligtet til at forsøge at genudleje boligen hurtigst muligt. Lykkes dette, skal lejer have tilbagebetalt forudbetalt leje for perioden fra den nye lejer flytter ind, til opsigelsesperiodens oprindelige udløb.

Læs nærmere om betaling af leje, depositum og forudbetalt leje i lejelovens kapitel VI, § 32-35.

 

Læs mere om udlejning af lejlighed
Læs mere om fremleje af din bolig
Læs mere om lejeperiode og opsigelse
Læs mere om fastsættelse af husleje
Læs mere om udlejning af boliger under salg
Læs mere om skatteregler ved udlejning af boliger
Læs mere om udfærdigelse af lejekontrakt