Som udgangspunkt betales huslejen pr. måned og forud, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Læs mere om fastsættelse af husleje

 

Udover første måneds husleje har kan du som udlejer stille krav om sikkerhed i form af et depositum samt forudbetalt leje.

Depositum

Depositum må ifølge lejelovens § 34 højst udgøre et beløb svarende til tre gange huslejen eksklusiv forbrug. Dette beløb stiller lejeren som sikkerhed for udgifter til istandsættelse ved fraflytning (som aftalt i lejekontrakten). Overskydende beløb skal tilbagebetales til lejer, efter disse istandsættelser har fundet sted. Med revideringen af lejeloven af 1. juli 2015 er det nu ikke længere tilladt at bruge lejerens depositum til at nyistandsætte lejemålet. Du må altså højst dække udgifterne til det der kaldes en normalistandsættelse.

Forudbetalt husleje

Du kan kræve op til tre måneders husleje forud. Den forudbetalte husleje anvendes til at dække huslejeudgifter i opsigelsesperioden (maks. tre måneder) og tilbagebetales således ikke. Hvis lejeren fraflytter lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, er du forpligtet til at forsøge at genudleje boligen hurtigst muligt. Lykkes dette, skal lejeren have tilbagebetalt forudbetalt husleje for perioden fra den nye lejer flytter ind, til opsigelsesperiodens oprindelige udløb.

Læs nærmere om betaling af leje, depositum og forudbetalt leje i lejelovens kapitel VI, § 32-35.

 

Læs mere om udlejning af lejlighed
Læs mere om fremleje af din bolig
Læs mere om lejeperiode og opsigelse
Læs mere om fastsættelse af husleje
Læs mere om udlejning af boliger under salg
Læs mere om skatteregler ved udlejning af boliger
Læs mere om udfærdigelse af lejekontrakt