Når du indgår en skriftlig lejekontrakt, fremgår udlejer med navn og adresse. Hvis udlejer er en privat person, kan du tjekke ejerforholdet omkring boligen ved at slå boligens adresse op på www.ois.dk. Ellers kan du tjekke om udlejers navn fremgår af dørskilt, på postkassen eller lignende.

Ved fremleje af en lejebolig kan det være en god idé at sikre dig, at den nuværende lejer har ret til at fremleje boligen til dig, eksempelvis ved at bede om udlejers telefonnummer, eller at udlejer også underskriver fremlejekontrakten mellem dig og den nuværende lejer.

 

Udlejningsfirma, administrationsselskab eller ejendomsmægler

Er udlejer en virksomhed – udlejningsfirma, administrationsselskab, mægler eller advokat – kan du indhente oplysninger om virksomheden på internettet, enten ved at søge på firmanavnet eller ved at søge på dens cvr nummer på www.cvr.dk. Det samme gælder for leje i boligforeninger. Mere end 1200 virksomheder bruger fast BoligPortal til udlejning af deres boliger. Vi er således i løbende kontakt med dem og kender til deres virksomhed.

I enkelte tilfælde kan professionelle udlejere vælge at udleje en bolig via en erhvervslejekontrakt. Det betyder, at du som lejer skal angive en cvr-registreret virksomhed som lejer på lejekontrakten, som efterfølgende fremlejer lejemålet til dig. Din ret som lejer er altså betinget af at virksomheden, der er angivet som lejer, fortsat har interesse i at leje boligen og videreleje den til dig. En erhvervslejeaftale er ikke omfattet af den almindelige lejelov, men derimod af erhvervslejeloven. Det er derfor en god idé, at du sikrer dig dine rettigheder som lejer, inden du underskriver lejekontrakten.

 

Almene boligforeninger

Det almene boligområde er reguleret ved lov fra Folketinget. Udlejning via almene boligforeninger er således omfattet af den almene boliglovgivning, som i høj grad matcher den almindelige (private) lejelov. Der er dog forskel på at leje hos en privat udlejer/privat firma og hos en boligforening.

For at bo til leje i en boligforening, skal man være medlem af denne forening. Som udgangspunkt tildeles ledige boliger til de medlemmer, der står på venteliste. Er der ikke nogen på ventelisten, der matcher lejemålet, kan boligforeningen vælge at annoncere lejemålet overfor øvrige boligsøgende. Det er dog stadig en betingelse, at man indmelder sig i boligforeningen i forbindelse med indgåelse af lejeaftale.

Almene boligforeninger opkræver et indskud ved indflytning. Det indskud svarer til det depositum, som opkræves ved privat udlejning, det vil sige, at det anvendes til istandsættelse ved fraflytning jf. lejers forpligtelser i den indgåede lejeaftale, og det resterende beløb tilbagebetales ved fraflytning.

 

Udlejere på BoligPortal

BoligPortal samarbejder med en lang række professionelle udlejere – private virksomheder og boligforeninger – som løbende annoncerer deres ledige lejemål på BoligPortal. Derudover anvendes BoligPortal af mange private udlejere, der skal udleje eller fremleje en enkelt eller få boliger.

Alle udlejere og lejemål godkendes af BoligPortal, inden lejemålene annonceres. Skulle du opleve problemer med en bestemt udlejer, er du velkommen til at kontakte BoligPortal, så vi kan følge op på den pågældende annonce eller udlejer.