Husleje betales forud, oftest hver måned, men udlejer kan også vælge at opkræve huslejen kvartalsvis. Huslejen dækker over udlejers udgifter til din bolig samt eventuel fortjeneste på udlejning og er beregnet ud fra forskellige regler, alt efter hvornår boligen er opført eller gennemrenoveret.

Udover den månedlige husleje betaler du oftest også et a conto-beløb til udlejer, som dækker forbrug af varme og vand. El afregnes derimod oftest direkte med elforsyningen. Hvis der forefindes en fælles antenneordning, trappevask eller lignende, kan udlejer også tilføje disse punkter som faste opkrævninger sammen med huslejen. Alle udgifter bør være noteret i din lejekontrakt.

 

Depositum og forudbetalt leje

Udover første måneds husleje har udlejer ret til at opkræve et depositum svarende til maks. tre måneders husleje samt tre måneders forudbetalt leje. Dermed skal du kunne betale i alt det der svarer til syv måneders husleje plus forbrug ved indflytning.

Depositummet er en økonomisk sikkerhed for udlejer i tilfælde af, at lejemålet skal istandsættes ved fraflytning. For eksempel overtages et lejemål ofte nymalet og skal ligeledes fraflyttes nymalet, hvor udgiften til dette trækkes fra depositummet. Er der ikke aftalt istandsættelse eller er der et overskydende beløb efter istandsættelse, betales pengene retur.
Den forudbetalte leje kan du ”bo op”, hvilket vil sige, at den dækker den eller de sidste måneder af din opsigelsesperiode. Pengene betales således ikke retur. Ved huslejestigning kan udlejer også vælge at efterregulere den forudbetalte leje.

 

Huslejestigning

Udlejer har mulighed for at indberegne en regulering af huslejen i lejekontrakten som modregning af almindelig prisudvikling, det kaldes trappeleje. Huslejen kan stige med en fast procentsats eller et fast beløb per måned én gang om året (typisk fra nytår). Denne regulering bør ligeledes være angivet i lejekontrakten. Dog kan udlejer også hæve huslejen løbende, eksempelvis i forbindelse med renovering af lejemålene, etablering af nye fællesfaciliteter eller lignende. En huslejestigning skal altid varsles tre måneder forud.

 

Huslejenævnet

Hvis du mener, du betaler en for høj husleje for dit lejemål, kan du indberette dette til huslejenævnet i din kommune. Huslejenævnet beregner, hvad de finder den rette husleje ud fra de gældende regler om huslejefastsættelse samt det enkelte lejemåls stand, renovering og inventar. Finder huslejenævnet, at din husleje er for høj, vil udlejer blive pålagt at sætte huslejen ned til det beløb, der er beregnet. Hvis lejemålet er indgået på en erhvervslejekontrakt, det vil sige, at din egen virksomhed, din arbejdsplads eller lignende står som lejer på kontrakten, er det ikke muligt at søge om huslejenedsættelse via huslejenævnet, da lejeaftalen således er dækket af erhvervslejeloven og ikke den almindelige lejelov for privat udlejning.

 

Husleje på BoligPortal

Vær opmærksom på, at huslejen på BoligPortal som udgangspunkt er angivet eksklusiv forbrug, både når du angiver maks. husleje og når du ser annoncerne. Dog kan du for værelser antage, at forbruget er inkluderet i huslejen med mindre andet er angivet.